ĐẶNG HỮU NAM TIẾP TỤC GIEO THÊM TỘI ÁC

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018
Tags:

1 nhận xét:

  1. Nhưng cái “ngu” của Đặng Hữu Nam càng ngày càng tăng, với những lời lẽ xấc láo, phản động như trên chắc chắn y sẽ tiếp tục nhận rất nhiều gạch đá từ dư luận và rất mong chính quyền hãy xử lý thật nghiêm Đặng Hữu Nam, không thể để con sâu mọt này tiếp tục làm băng hoại đạo đức xã hội, làm băng hoại đạo đức, hình ảnh người Công giáo.

    Trả lờiXóa