CƯỜI VỚI "NÃO CÁ VÀNG" CỦA QUANG NGUYÊN TRÊN DANLAMBAO

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018
Tags:

7 nhận xét:

 1. Những bài viết gây war, chia rẽ nội bộ của lũ dân chủ phản động thực sự quá dễ để nhận ra. Chúng không hề mang tính xấy dựng mà chỉ xuyên tạc vớ vẩn nhằm hướng tầm ngắm vào Đảng, Nhà nước. Rõ ràng Việt Nam là đất nước tôn trọng các nền tôn giáo vô cùng lớn vì thế người dân và đặc biệt là những người theo các tôn giáo chứ nên nghe theo lời của lũ phản động để tránh bị lừa.

  Trả lờiXóa
 2. Nếu theo ý của tác giả này có thể hiểu tôn giáo phải được tồn tại bằng bất cứ giá nào và các cuộc chiến tranh tôn giáo, khủng bố (nỗi kinh hoàng) của loài người là điều đương nhiên. Trong khi đó, sự tồn tại của tôn giáo ở các nước Cộng sản lại nguy hiểm và tàn độc. Vậy thử hỏi, nguy hiểm thế nào? tàn độc ra sao? Xin thưa rằng Chủ nghĩa Cộng sản không xóa bỏ tôn giáo mà măt khác khơi dậy và phát huy tinh thần tốt đẹp của tôn giáo trong xây dựng đất nước; đồng thời, xóa bỏ cái cực đoan của tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 3. Chủ nghĩa Cộng sản không xóa bỏ tôn giáo mà măt khác khơi dậy và phát huy tinh thần tốt đẹp của tôn giáo trong xây dựng đất nước; đồng thời, xóa bỏ cái cực đoan của tôn giáo. Điều đó có lẽ không chỉ các nước Cộng sản mà bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng như vậy. Nếu tác giả Quang Nguyễn quan điểm vậy thì có lẽ được hiểu con người này nghĩ sang các nước thường xuyên có khủng bố nay sống mai chết sẽ tốt hơn.

  Trả lờiXóa
 4. Thực tế thì còn tùy thuộc vào văn hóa và truyền thống của quốc gia đó. Dù là những nước xây dựng Chủ nghĩa xã hội, tại sao ở Trung Quốc và Việt Nam vẫn có những tôn giáo gắn bó, đồng hành. Điều đó cho thấy, thái độ ứng xử của các tôn giáo với pháp luật với chính quyền cũng là điều quan trọng để chúng ta có cái nhìn khách quan.

  Trả lờiXóa
 5. Còn ở một khía cạnh khác còn nguy hiểm hơn mà tác giả quên không nói. Trong mối quan hệ phức tạp của thế giới bây giờ, nhiều nước dùng con bài tôn giáo để chống phá, can thiệp chế độ chính trị nước khác. Vậy nên mới có chuyện, một vài trường hợp bị bắt vì hoạt động chống phá chính quyền

  Trả lờiXóa
 6. Trước đây thấy người dân dù có theo tôn giáo nào đi chẳng nữa thì vẫn sinh sống làm ăn thuận hòa, chỉ gần đây khi mà một số đối tượng tự xưng dân chủ nói xuyên tạc thì mới khiến nhiều người giáo dân thay đổi tư tưởng. Những lời nói của tên Quang Nguyên là những lời nói như vậy.!

  Trả lờiXóa
 7. Nếu theo ý của tác giả này có thể hiểu tôn giáo phải được tồn tại bằng bất cứ giá nào và các cuộc chiến tranh tôn giáo, khủng bố (nỗi kinh hoàng) của loài người là điều đương nhiên. Trong khi đó, sự tồn tại của tôn giáo ở các nước Cộng sản lại nguy hiểm và tàn độc

  Trả lờiXóa