DÂN BIỂU CŨNG CÓ NHIỀU LOẠI

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018
Tags:

9 nhận xét:

 1. Bản chất của những gì đám dân biểu giả cầy đã và đang làm như trong nội dung thư: “Thúc giục chính phủ Việt Nam trả tự do cho các nhà hoạt động, các bloggers nêu trong thư cũng như tất cả những tù nhân lương tâm tại Việt Nam” là sự cổ súy cho những hành vi vi phạm pháp luật. Và đây là việc làm không thể chấp nhận được. Đó là một sự gián tiếp tiếp tay cho các hành vi tội ác; gián tiếp phá vỡ trật tự xã hội; vô pháp luật. Nói chung lại là một sự phá hoại có vỏ bọc hoàn hảo mà bấy lâu nay đám dân biểu này vẫn làm. “Dân chủ, nhân quyền” của đám dân biểu giả cầy là thứ thuốc độc đang được tiêm nhiễm vào xã hội Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 2. Không hiểu những dân biểu ở Mỹ không có việc gì làm hay sao mà hay can dự và xuyên tạc vấn đề “nhân quyền” ở Việt Nam. Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam như nào làm sao một người sống ở Mỹ chưa sang Việt Nam bao giờ có thể biết được mà nói.

  Trả lờiXóa
 3. Bản chất của những dân biểu kia chắc cũng không khác gì các tổ chức phóng viên không biên giới... lúc nào cũng kêu gào đòi trả tự do cho những kẻ vi phạm pháp luật. Không hiểu những người đó nghĩ gì mà có thể phát biểu như vậy.

  Trả lờiXóa
 4. Những nhà dân biểu ở Mỹ đã bao giờ đến Việt Nam chưa mà có thể đưa ra những đánh giá về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Các người đừng có ngồi ở phòng lạnh ở một phương trời xa xôi mà đi đánh giá một quốc gia như vậy.

  Trả lờiXóa
 5. Các nhà dân biểu Mỹ hãy dừng ngay những hành động, phát biểu can thiệp vào nội bộ của Việt Nam. Những kẻ vi phạm pháp luật phải chịu những hình phạt theo đúng quy định của pháp luật nước đó là hoàn toàn đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 6. Những nhà dân biểu quan tâm về tình hình nhân quyền ở Việt Nam thì cần có cái nhìn khách quan, đa chiều chứ không phải quy chụp vấn đề nhân quyền ở Việt Nam như một số dân biểu kêu gọi trả tự do cho những thành viên "Hội Anh em dân chủ"

  Trả lờiXóa
 7. Tất cả chỉ là âm mưu, hoạt động phá hoại của những kẻ trong chính giới Mỹ thiếu thiện chí với Việt Nam; thay vì hợp tác, đối thoại giống như chính phủ Mỹ và đa số chính giới Mỹ đã lựa chọn vì một tương lai tốt đẹp thì vẫn còn cặn dư lại một nhóm những kẻ chỉ luôn nung nấu hai chữ chống phá trong đầu

  Trả lờiXóa
 8. đây là việc làm không thể chấp nhận được. Đó là một sự gián tiếp tiếp tay cho các hành vi tội ác; gián tiếp phá vỡ trật tự xã hội; vô pháp luật. Nói chung lại là một sự phá hoại có vỏ bọc hoàn hảo mà bấy lâu nay đám dân biểu này vẫn làm.

  Trả lờiXóa
 9. Nguyễn Văn Đài, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh... những người này đều đã lợi dụng tự do dân chủ, tự do tôn giáo để tuyên truyền, kích động, chống phá Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam được quy định trong Bộ luật Hình sự. Các cơ quan pháp luật của Việt Nam có đầy đủ bằng chứng, chứng cớ để đưa ra truy tố, xét xử. Mà đã vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý nghiêm minh, ở nước Mỹ cũng vậy.

  Trả lờiXóa