ĐẶC KHU KINH TẾ MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO VIỆT NAM?

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018
Tags: , , , ,

8 nhận xét:

 1. Nếu xây dựng “đặc khu kinh tế Việt Nam” với mục tiêu chiến lược vĩ mô thì trước hết phải vừa khắc phục các nhược điểm hiện nay trong nền sản xuất và vừa nắm bắt thời cơ của thời thế mới. “Đặc khu kinh tế Việt Nam” sẽ mở màn cho cuộc đổi mới lần thứ hai. Biết đâu qua thành công của những đặc khu này, 30 năm sau chúng ta sẽ vươn lên thành một nước công nghiệp phát triển thật sự, sản xuất ra sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Đó cũng là ước mơ của mọi người Việt Nam chúng ta.

  Trả lờiXóa
 2. Những tiềm năng, hiệu quả kinh tế mang lại của đặc khu là không thể bàn cãu, Vì thế những kẻ phản đối dự luật đặc khu này đều là những kẻ phản động khi đã đi ngược lại với lợi ích người dân cũng như chống đối Đảng, NHà nước. Đây là những điều tiến bộ mà đáng ra chúng ta phải học hỏi từ sớm hơn chứ không phải đến bây giờ mới học hỏi.

  Trả lờiXóa
 3. nếu xây dựng “đặc khu kinh tế Việt Nam” với mục tiêu chiến lược vĩ mô thì trước hết phải vừa khắc phục các nhược điểm hiện nay trong nền sản xuất và vừa nắm bắt thời cơ của thời thế mới. “Đặc khu kinh tế Việt Nam” sẽ mở màn cho cuộc đổi mới lần thứ hai. Biết đâu qua thành công của những đặc khu này, 30 năm sau chúng ta sẽ vươn lên thành một nước công nghiệp phát triển thật sự, sản xuất ra sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Đó cũng là ước mơ của mọi người Việt Nam chúng ta.

  Trả lờiXóa
 4. Những tiềm năng, hiệu quả kinh tế mang lại của đặc khu là không thể bàn cãu, Vì thế những kẻ phản đối dự luật đặc khu này đều là những kẻ phản động khi đã đi ngược lại với lợi ích người dân cũng như chống đối Đảng, NHà nước. Đây là những điều tiến bộ mà đáng ra chúng ta phải học hỏi từ sớm hơn chứ không phải đến bây giờ mới học hỏi.

  Trả lờiXóa
 5. “Đối với Luật Đặc khu thì Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận, lắng nghe ý kiến cử tri, nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội và các tiếng nói phản biện để có một bộ luật hoàn thiện, đáp ứng hơn nữa hội nhập, phát triển kinh tế và nhu cầu của người dân

  Trả lờiXóa
 6. nếu xây dựng “đặc khu kinh tế Việt Nam” với mục tiêu chiến lược vĩ mô thì trước hết phải vừa khắc phục các nhược điểm hiện nay trong nền sản xuất và vừa nắm bắt thời cơ của thời thế mới. “Đặc khu kinh tế Việt Nam” sẽ mở màn cho cuộc đổi mới lần thứ hai. Biết đâu qua thành công của những đặc khu này, 30 năm sau chúng ta sẽ vươn lên thành một nước công nghiệp phát triển thật sự, sản xuất ra sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Đó cũng là ước mơ của mọi người Việt Nam chúng ta.

  Trả lờiXóa
 7. “Đặc khu kinh tế Việt Nam” sẽ mở màn cho cuộc đổi mới lần thứ hai. Biết đâu qua thành công của những đặc khu này, 30 năm sau chúng ta sẽ vươn lên thành một nước công nghiệp phát triển thật sự, sản xuất ra sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Đó cũng là ước mơ của mọi người Việt Nam chúng ta.

  Trả lờiXóa