BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUÂN CÔNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TÔN GIÁO VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TIÊU CỰC CỦA MÔN PHÁI NÀY (P2)

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018
Tags:

1 nhận xét:

  1. Xét về góc độ pháp luật thì việc tụ tập đông người tập PLC là hoàn toàn trái phép bởi tổ chức này chưa được công nhận tư cách pháp nhân, chưa có giấy phép hoạt động. Vì vậy, mọi hành vi tập luyện đều cần quản lý thật chặt ché. Khi bàn về góc độ tín ngưỡng, tôn giáo thì PLC hoàn toàn không phải là một tín ngưỡng, hay tôn giáo nào đó. Bởi lẽ thứ giáo lý mà ông ta nghĩ ra đều là vay mượn từ Phật giáo và có cải biên kết hợp với những lý luận về khí công, về chữa bệnh bằng tập luyện theo tinh thần. Đó là sự hỗn tạp của những cái có sẵn trong xã hội TQ bấy giờ. Chính vì thế, mà PLC đã có những tư tưởng trái ngược lại với tín ngưỡng, văn hóa truyền thống mà thậm chí chất mê tín, dị đoan còn được thể hiện rõ trong giáo lý mà cụ thể trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” được các đối tượng bí mật tuyên truyền.

    Trả lờiXóa