DIỄN BIẾN MỚI NHẤT VỀ VỤ LÊ ĐÌNH LƯỢNG (P1)

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018
Tags:

1 nhận xét:

  1. gieo nhân nào gặt quả đấy, với những hành vi chống phá nhà nước ta của lê đình lượng thì việc phải trả giá là điều đương nhiên, từ trước đến nay những kẻ chống phá nhà nước ta đều phải trả giá cho những hành vi bẩn thỉu của mình. đây âu cũng là một cái giá thích đáng cho những hành vi sai trái của lê đình lượng.

    Trả lờiXóa