HÃY NÊU CAO TINH THẦN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018
Tags:

6 nhận xét:

 1. Là những người công dân Việt Nam, những người yêu nước chân chính, những người “ghét bọn phản động”, chúng ta hãy nêu cao tinh thần tách nhiệm và tinh thần trần áp tội phạm bằng việc chia sẻ rộng rãi các thông tin trên để cơ quan chức năng sớm nhận được thông tin về các đối tượng trên. Đây chính là nhiệm vụ tố giác tội phạm của mối công dân Việt Nam. Chúng ta hãy giúp các chiến sĩ công an bằng cách tố cáo hoặc vận động đối tượng hoặc liên hệ với gia đình đối tượng (nếu quen biết) đưa con em mình ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Pháp Luật.

  Trả lờiXóa
 2. Xây dựng luật này để tạo ra khung thể chế thúc đẩy sự phát triển đột phá nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh vàđẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Sau khi có ý kiến đóng góp, Quốc hội đã lắng nghe và thống nhất lùi việc thông qua Dự án Luật này để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.

  Trả lờiXóa
 3. Đất nước ta đang trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực xã hội. Hơn lúc nào hết, Đảng, Nhà nước luôn mong muốn nhân dân ta cả trong và ngoài nước cùng đoàn kết nhất trí chung sức, chung lòng, biến lòng yêu nước thành hành động thiết thực, cụ thể đóng góp xây dựng và kiến thiết quê hương, đất nước; tự giác tham gia phòng chống âm mưu, hoạt động lợi dụng tự do, dân chủ, quyền công dân để chống phá nước ta.

  Trả lờiXóa
 4. Là những người công dân Việt Nam, những người yêu nước chân chính, những người “ghét bọn phản động”, chúng ta hãy nêu cao tinh thần tách nhiệm và tinh thần trần áp tội phạm bằng việc chia sẻ rộng rãi các thông tin trên để cơ quan chức năng sớm nhận được thông tin về các đối tượng trên. Đây chính là nhiệm vụ tố giác tội phạm của mối công dân Việt Nam. Chúng ta hãy giúp các chiến sĩ công an bằng cách tố cáo hoặc vận động đối tượng hoặc liên hệ với gia đình đối tượng (nếu quen biết) đưa con em mình ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Pháp Luật.

  Trả lờiXóa
 5. Đất nước ta đang trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực xã hội. Hơn lúc nào hết, Đảng, Nhà nước luôn mong muốn nhân dân ta cả trong và ngoài nước cùng đoàn kết nhất trí chung sức, chung lòng, biến lòng yêu nước thành hành động thiết thực, cụ thể đóng góp xây dựng và kiến thiết quê hương, đất nước; tự giác tham gia phòng chống âm mưu, hoạt động lợi dụng tự do, dân chủ, quyền công dân để chống phá nước ta.

  Trả lờiXóa
 6. Là những người công dân Việt Nam, những người yêu nước chân chính, những người “ghét bọn phản động”, chúng ta hãy nêu cao tinh thần tách nhiệm và tinh thần trần áp tội phạm bằng việc chia sẻ rộng rãi các thông tin trên để cơ quan chức năng sớm nhận được thông tin về các đối tượng trên. Đây chính là nhiệm vụ tố giác tội phạm của mối công dân Việt Nam. Chúng ta hãy giúp các chiến sĩ công an bằng cách tố cáo hoặc vận động đối tượng hoặc liên hệ với gia đình đối tượng (nếu quen biết) đưa con em mình ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Pháp Luật.

  Trả lờiXóa