BÀN VỀ VẤN ĐỀ "NGƯỜI XÂY, KẺ PHÁ"

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018
Tags:

3 nhận xét:

  1. Gì chứ cái bọn dân chủ và bè lũ cũ của ngụy quân SG thì đã làm được cái gì cho đất nước này mà lên tiếng to mồm chứ.Không làm được cái gì thì thôi còn đi tuyên truyền chống phá Nhà nước và chính quyền thì những cái loại này không thể chấp nhận được. Khi mà cả đất nước đang xây dựng Nhà nước đi lên thì những cái loại não bò thích đi phá , thật sự không thể chấp nhận được với những cái loại này!

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là cố xây bao nhiêu cũng không bằng kẻ phá 1 chút, những loại ngu đần này không biết cái gì thì câm đi lại còn thích thể hiện ta đây mình giỏi. Toàn là những lời nói bịa đặt vu khống để chống đối chính quyền của lũ dân chủ, với những bọn này chỉ cho chúng tống hết vào tù thì chúng mới hết những hành động chống phá thì phải !

    Trả lờiXóa
  3. Thật sự thấy bức xúc với những loại ngu đần như những tên dân chủ này, không làm được cái gì cho đất nước này thì im mẽ đi còn thích thể hiện ta đây. Khi mà cả xã hội đang đi xây dựng đất nước thì một lũ tép diu đi phá phách bằng những thông tin xuyên tạc , chống đối thì đúng là không thể chấp nhận được với những loại con người này. Chắc chỉ cho chúng cút khỏi cái xã hội này hay cho chúng vào tù thì chúng mới hết làm những chuyện bất nghịch thế này thì phải!

    Trả lờiXóa