CẢM PHỤC NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018
Tags:

2 nhận xét:

  1. Lịch sử dựng nước và giữ nước dân tộc Việt Nam có biết bao nhiêu là anh hùng qua các thời kì khác nhau. Hiện tại giới trẻ đang bị đầu độc quá nhiều bởi mạng xã hội và trò chơi điện tử khiến những huyền thoại của dân tộc dần đi vào quên lãng!!!

    Trả lờiXóa
  2. Người dân Việt Nam bây giờ cần phải ý thức được truyền thống hào hùng của dân tộc để đám dân chủ không còn cách nào xuyên tạc và chống phá Đảng và nhà nước ta!!!

    Trả lờiXóa