ĐẾN MỨC NÀY NỮA SAO

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018
Tags:

2 nhận xét:

  1. Ngay cả người con trong đất giáo cũng không thể chịu được những hành động trái nghịch của những tên linh mục phản động này nhưng vẫn phải làm do phong tục của họ thì những loại linh mục này nên cút đi khỏi giáo phận Vinh . Một sự ô nhục cho những gì mà chúng đã mang lại cho những người con đất giáo vô tội. Mong cho tổng giáo mục có những biện pháp để ngăn chặn những hành động phản ngịch của đám linh mục này!

    Trả lờiXóa
  2. Thật sự thì những tên linh mục không có đạo đức , nhân cách cộng với dã tâm của chúng đang khiến một bộ phận giáo phận Vinh phải sống trong cảnh oán trách mà không dám kêu do phong tục của người giáo. Thế nhưng ngay cả những người con trong đất giáo cũng không chịu được những tên này thì đúng là không thể chấp nhận được những gì mà chúng đã làm. Cần sớm cho chúng biến khỏi những người con đất giáo để chúng không làm xấu đi những hình ảnh tốt đẹp của giáo phận VInh!

    Trả lờiXóa