NHỮNG SAI LẦM CỦA ÔNG CHU HẢO

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018
Tags:

4 nhận xét:

 1. một con người với tư cách nguyên là Thứ trưởng một bộ trong chính phú mà lại có những tư tưởng sai lệch như vậy thì đúng là không thể chấp nhận được rồi, ông chu hảo xứng đáng phải bị loại ra khỏi bộ máy của chính quyền, xứng đáng phải nhận những hình phạt nghiêm minh của pháp luật mới phải

  Trả lờiXóa
 2. việc vi phạm của ông Chu Hảo, vấn đề đặt ra đối với tổ chức đảng là phải làm tốt hơn công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, để đảng viên thường xuyên được rèn luyện, giữ vững lập trường, quan điểm. Mặt khác, sự chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội là môi trường “dung dưỡng” cho các quan điểm, hành vi sai trái của ông Chu Hảo.

  Trả lờiXóa
 3. Vi phạm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Chu Hảo.

  Trả lờiXóa
 4. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhấn mạnh quan điểm nhất quán là lấy “Liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nòng cốt” của cách mạng. Do vậy, trí thức tách rời khỏi Đảng là âm mưu phá vỡ khối liên minh giai cấp, khối đại đoàn kết toàn dân. Chúng ta cần hết sức cảnh giác và đấu tranh kiên quyết với những âm mưu, thủ đoạn này

  Trả lờiXóa