VẠCH TRẦN BẢN CHẤT CỦA CÁC GIẢI THƯỞNG NHÂN QUYỀN

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018
Tags:

2 nhận xét:

  1. Cái tên giải nhân quyền chỉ là hình thức bên ngoài để che giấu việc bên trong và mưu đồ của tổ chức Việt Tân trong việc quảng bá tên dân chủ làm việc cho chúng Lê Đình Lượng và những tên dân chủ khác mà thôi. Bản chất thực sự của chúng đã quá rõ ràng khi mà lấy tên Lê Đình LƯợng trong cái giải này. Đúng là những bọn dảnh rỗi trong việc tự trao tự nhận cho nhau!

    Trả lờiXóa
  2. NHân quyền cái gì khí mà người chúng đề cử lên và cái tên đặt cho giải nhân quyền toàn là những tên cốt cán,cầm đầu phong trào dân chủ để chống đối chính quyền Việt Nam chứ. NÓi thẳng ra thì đây chỉ là việc làm cũng Tổ CHức Việt Tân nhằm khích lệ những tên dân chủ này và nhằm đấy những tên dân chủ tiếp tục chống đối mà thôi chứ không có gì là tốt đẹp cả. Rồi chúng cũng sớm lộ thật cái bản chất và cũng sớm chịu sự trừng trị của pháp luật mà thôi

    Trả lờiXóa