CHUYỆN VỀ VƯỜN RAU LỘC HƯNG, KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ MỚI CÓ

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019
Tags:

1 nhận xét:

  1. Một sự thật về vấn đề những con người đã xây dựng trái phép trong khu đất quy hoạch của chính quyền TP Hồ Chí Minh mà khi chính quyền giải phóng mặt bằng để quy hoạch thì chúng lại lên tiếng chống đối và vu khống cho chính quyền cướp đất thì thật là không thể chấp nhận được với những tên này. Có lẽ chúng chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà không quan tâm gì đến quy định và sự sai phạm của chúng thì phải,đã sai rồi còn cố chấp thì có lẽ những tên này đang vừa ăn cướp vừa la làng rồi. Thật không thể chấp nhận được!

    Trả lờiXóa