LẠI TRÒ HỀ GIẢI THƯỞNG TỰ DO BÁO CHÍ CHO NGUYỄN VĂN HÓA

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019
Tags: , , ,

3 nhận xét:

  1. Giải thưởng này phải dành cho những người có sự cống hiến,làm việc tốt; chứ ai lại cho 1 kẻ phản động móc nối với các tổ chức phản động bên ngoài như việt tân. Hay đây cũng chỉ là chiếc bánh vẽ mà “Freedom Now” tạo dựng nên với mưu đồ chính trị riêng, nhất là mưu toan lợi dụng làm bóng tên tuổi của Nguyễn Văn Hóa. Đúng là thật nực cười cho cái giải thưởng trao cho sai người.

    Trả lờiXóa
  2. Lâu nay, mọi người đã quá quen thuộc với những phát ngôn, bản báo cáo về tình hình tự do báo chí mà tổ chức “Freedom Now” đưa ra. Nó hoàn toàn không phải là những ý kiến đóng góp để có thể phát triển và hoàn thiện trong mọi vấn đề. Mà trái lại nó luôn là cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, xuyên tạc, vu cáo, bóp méo, bịa đặt, đổi trắng thay đen. Cho nên ,họ đề xuất giải thường cho tên Nguyễn Văn Hóa( tên phản động cho việt tân) là điều dễ hiểu.

    Trả lờiXóa
  3. Freedom Now chẳng qua là đang đánh bóng tên tuổi cho Nguyễn Văn Hóa,bày trò bịp bợm,lừa dân chứ thực sự chẳng có cái giải thưởng Tự do báo chí nào cả.Một kẻ đã từng đứng trước vành móng ngựa,có những bài viết xuyên tạc,chống đối Nhà nước CHXHCN Việt nam mà lại được ứng cử vào giải thưởng "danh giá" ấy? Thật nực cười.

    Trả lờiXóa