TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM DƯỚI GÓC ĐỘ PHẬT GIÁO

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019
Tags:

5 nhận xét:

 1. Nước ta là một nước đa dân tộc đa tôn giáo. hiện nay ở nước ta tồn tại 5 tôn giáo chính đó là: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành, Cao Đài, Hòa Hảo, tuy tồn tại nhiều tín ngưỡng tôn giáo nhưng phải nói rằng chúng ta, các tôn giáo tín ngưỡng ở nước ta chung sống hào hợp tự do và phát triển từ đó cho thấy đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 2. ở nước ta hiện nay số lượng tín đồ chiếm số đông ,Phật giáo đóng vai trò quan trọng, đáp ứng nhu cầu tâm linh cho đại đa số quần chúng, là chỗ dựa niềm tin mọi người. việc chung sống hòa thuận giữa các tôn giáo khác cho thấy sự quản lý và có những chủ trương đúng đắn của Đảng nhà nước ta về khối đại đoàn kết dân tộc. trong những năm tiếp theo công tác vận động tín đồ tôn giáo của nước ta cần phải được đẩy mạnh hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 3. Cả Bộ Ngoại giao Mỹ, USCIRF đang cố tình áp đặt những định kiến chủ quan của họ để đưa ra những nhận xét sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 4. mục đích Mỹ là tiếp sức cho những công dân Việt Nam vi phạm pháp luật núp dưới vỏ bọc “đấu tranh cho tự do tôn giáo”, “dân chủ, nhân quyền” để xâm phạm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

  Trả lờiXóa
 5. Quan niệm khác nhau về tín ngưỡng, tôn giáo giữa các quốc gia là điều bình thường, nhưng điều cần nói ở đây là Mỹ không có quyền áp đặt mô hình tôn giáo của mình cho các quốc gia khác trong đó có Việt Nam

  Trả lờiXóa