08/04/1972: Mặt trận thứ ba trong Chiến dịch Nguyễn Huệ

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019
Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét