Trào lưu tung tin giả của những kẻ thần kinh ảo tưởng

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019
Tags:

1 nhận xét:

  1. đám thần kinh ảo tưởng trong mấy ngày hôm nay liên tục lợi dụng sự quan tâm của dân tộc để đưa tin giả về tình hình sức khỏe của tống bí thư, với việc lợi dụng vẫn đề này là không thể chấp nhận được vì vậy trong tình hình này cơ quan an ninh cần phải điều tra là rõ để xử lý đối tượng này , truy cứu nguyên nhân mà mục đích của đối tượng...

    Trả lờiXóa