Bạo loạn ở Indonexia và bài học từ đa nguyên, đa đảng

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019
Tags:

3 nhận xét:

  1. Đám rận chủ quốc nội và ở hải ngoại bợ đít ngoại bang luôn rêu rao điệp khúc đòi xóa bỏ Điều 4 – Hiến Pháp, thực hiện đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam, cho rằng duy trì 1 đảng cầm quyền là nguyên nhân dẫn đến những yếu kém ở đất nước Việt Nam, Không phải nhìn đâu xa ở các nước phương tây làm gì cả, mà ngay trong chính khu vực chúng ta tình hình Indonexia ngày càng trở nên đã trở nên hỗn loạn mất ổn định về tình hình chính trị.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta cần phải tự hào về những gì mà chúng ta đã đạt được trong ngày hôm nay,một đất nước đi lên từ mưa bom bão đạn nhưng giờ là đất nước đang bước ra thế giớ sang ngang với các cường quốc năm châu, và cần phải bỏ ngoài tai luận điệu cũ rich suốt ngày đòi đa nguyên đa đảng,tin tưởng và Đảng dẫn dắt soi đường cho chúng ta đi.

    Trả lờiXóa
  3. Không chỉ ở Indonexia mà ở các quốc gia phương tây chúng ta cũng đã thấy tình hình hỗn loan, có cả bão lửa nữa, rất rất nhiều. thế mới thấy rằng mặt trái của chế độ đa đảng đó là sự bất ổn về chính trị do sự cạnh tranh quyền lực giữa các đảng phái, lực lượng chính trị và quốc gia của chúng ta đang đi trên con đường đúng đắn.

    Trả lờiXóa