Cảnh giác trước các “thầy bói xem voi” luận bàn về nhân sự Đại hội Đảng

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019
Tags: , , , , , , ,

1 nhận xét:

  1. Trong các kì Đại hội thì vấn đề nhân sự được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, nó mang ý nghĩa cốt lõi và quan trọng cho thành công của Dại hội Ddảng cũng như cho vận menh dân tộc. Vì nó quan trọng như vậy nên thế lực thù đjch đối tượng xấu không ngừng tấn công vào vấn đề này, tung tin bịa đặt đoán già đoán non "thầy bói xem voi"....thật sự nếu quan tâm đến nhân sự đại hội Đảng cũng là cách người dân thể hiện đến trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của đất nước. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần có cách ứng xử đúng mực nhất là cùng cộng đồng tẩy chay, đập tan những loại thông tin xuyên tạc, sai sự thật, bịa đặt, bóp méo, gây rối của đám “thầy bói xem voi” kia. Đây cũng chính là cách để mỗi chúng ta góp phần nhỏ của mình vào sự ổn định để phát triển đất nước, quốc gia – dân tộc Việt Nam

    Trả lờiXóa