Hà Nội với sứ mệnh thúc đẩy phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019
Tags: , ,

1 nhận xét:

  1. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, là vùng kinh tế lớn của đất nước. Trước thách thức của quá trình phát triển, Hà Nội cũng như vùng KTTĐBB cần có sự phát triển hài hòa về dân số, kinh tế-xã hội, tài nguyên và môi trường để hướng tới phát triển bền vững.

    Trả lờiXóa