Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các đối tượng xấu

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019
Tags: ,

3 nhận xét:

  1. hiện nay không gian mạng đang là một trong những phương thức mà các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện âm mưu chống phá. do vậy mỗi chúng ta hãy nâng cao nhận thức, cảnh giác trước mọi âm mưu, luận điệu của các đối tượng xấu, các thế lực phản động, không để chúng lợi dụng, kích động gây ra các hoạt động như trước đây.

    Trả lờiXóa
  2. Mạng xã hội là một xã hội ảo, bất kỳ ai cũng có thể đăng tải hay tiếp cận với một nguồn thông tin nào đó, do vậy, là một người dùng thông thái hãy thận trọng, cảnh giác trong việc tiếp cận thông tin, bình luận, chia sẻ các thông tin trên môi trường xã hội ảo này để tránh việc trở thành những kẻ tiếp tay cho đám thây ma phá hoại đất nước mình.

    Trả lờiXóa
  3. số đối tượng xấu đang tìm mọi cách tung các thông tin sai lệch để nhằm tạo các tâm lý tiêu cực, tác động đế tư tưởng của người dân hoặc kích động tư tưởng “bài Hoa”, lôi kéo, tập hợp đông người gây mất ANTT tại nước ta. Do đó, mỗi chúng ta hãy nâng cao nhận thức, cảnh giác trước mọi âm mưu, luận điệu của các đối tượng xấu

    Trả lờiXóa