Thái Văn Đường: Điên cuồng chống phá để làm gì?

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019
Tags: , , ,

2 nhận xét:

  1. Còn đâu tương lai nữa hả trời. Một con người có ăn có học, lại còn là đảng viên. Không hiểu suy nghĩ thế nào mà sa chân vào con đường tối tăm quay lưng lại với dân tộc đó nhỉ. Rồi đây cuộc đời của Thái Văn đường sẽ đi về đâu đây

    Trả lờiXóa
  2. Không thể chấp nhận được, là một người có ăn có học lại còn là đảng viên mà thiếu suy nghĩ như thế. Dễ dàng để cho địch thay đổi suy nghĩ để rồi đi vào con đường chống phá lại nhà nước, thật đáng thất vọng cho một đảng viên. haizz

    Trả lờiXóa