Về cái gọi là nhóm “Lều của đầy tớ”

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019
Tags: , , ,

1 nhận xét:

  1. thực chất mục đích thực sự của Đường Văn Thái và đám zân chủ giả cầy này chính là đăng tải những hình ảnh, thông tin xuyên tạc về nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, nghành, địa phương nhằm mục đích hạ uy tín của lãnh đạo

    Trả lờiXóa