Lợi ích của từng tôn giáo gắn liền với lợi ích quốc gia

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019
Tags:

2 nhận xét:

  1. Hiện nay vấn đề lợi dung tôn giáo để chống phá chính quyền xuyên tạc đang là một vấn đề gây rất nhiều bức xúc trong xã hội,cuộc gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một trong những công tác cần phải được tổ chức thường xuyên và liên tục trong tình hình hiện nay.

    Trả lờiXóa
  2. các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo mê tín dị đoan, trục lợi, gây bức xúc trong xã hội, chia rẽ nhân dân, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo được các thế lực thù địch cũng như các tổ chức chống phá nhà nước ta triệt để lợi dung trong vấn đề hiện nay, vì vậy cần phải có những điểm mới trong công tác tổ chức trong lĩnh vực tôn giáo.

    Trả lờiXóa