Thanh tra Chính phủ: Đất sân bay Miếu Môn xã Đồng Tâm là đất quốc phòng

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019
Tags: , , , , , ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét