Tự do tôn giáo kiểu “mũ” (p2)

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Những báo cáo của mỹ cũng chỉ là những thông tin bố láo, khi chỉ nghe một phía mà chẳng nhìn nhận từ thực tế những gì mà Việt Nam đã và đang đạt được, đó là sự tự do trên mọi mặt lĩnh vực đời sống xã hội, và các chính sách của Đảng Nhà nước là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của các tôn giáo và khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được gắn kết.

    Trả lờiXóa
  2. những báo cáo dạng trên của Mỹ hoàn toàn không có giá trị vì tính sai lệch quá lớn, thể hiện ý chí thù địch với Việt Nam. điều này cũng là dê hiểu thôi. bởi những thông tin mà phía bộ ngoại giao mỹ thu thập toàn là những thông tin thiếu chính xác từ các đối tượng chống đối trong các tôn giáo. chính vì vậy cái nhìn về tình hình tôn giáo của nước ta trở nên lệch lạc.

    Trả lờiXóa