Vì sao Trung Quốc rút nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 ra khỏi Bãi Tư Chính?

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019
Tags: , , , , ,

8 nhận xét:

 1. Việc Trung Quốc rút nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 ra khỏi khu vực Bãi Tư Chính được coi là một thắng lợi quan trọng, mang ý nghĩa chính trị to lớn đối với công tác ngoại giao khôn khéo, mềm mỏng nhưng cực kì quyết liệt của Đảng và nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 2. Việt Nam không chỉ đấu tranh mạnh mẽ trên bàn ngoại giao mà các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam còn liên tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam. thế mới thế sự cương quyết của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền như thế nào.

  Trả lờiXóa
 3. Việc Trung Quốc rút nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 ra khỏi khu vực Bãi Tư Chính được coi là một thắng lợi quan trọng. thể hiện sự khôn khéo nhưng cũng không kém phần quyết liệt của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, chứ không như những gì mà đám rân chủ vẫn rêu rao.

  Trả lờiXóa
 4. Bằng những biện pháp khôn khéo, trên cơ sở chấp hành công ước quốc tế về luật biển, Việt Nam chúng ta đã dành được sự ủng hộ to lớn của bạn bè thế giới và buộc trung quốc phải dừng lại những hành động vi phạm chủ quyền của nước ta.

  Trả lờiXóa
 5. sau hơn 30 ngày xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã buộc phải rút khỏi vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.với việc có những biện pháp khôn khéo và mềm dẻo và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ là điều kiên quyết để đuổi Tq khỏi lãnh thổ.

  Trả lờiXóa
 6. Sự đáp trả khôn ngoan của phía Việt Nam mới chính là nguyên nhân khiến Trung Quốc buộc phải rút nhóm tàu khảo sát hoạt động phi pháp của mình khỏi vùng biển của Việt Nam. thiế nghĩ với âm mưu của mình thì trung quốc sẽ không từ bỏ am mưu xâm phạm chủ quyền nước ta trên biển. chính vì vậy chúng ta nên có những đối sách khôn ngoan, cương quyết đối với các hành động này của chúng.

  Trả lờiXóa
 7. sự đấu tranh mạnh mẽ trên bàn ngoại giao như tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau kết hợp với đấu tranh kiên quyết trên thực địa và đồng biết tranh thủ dư luận quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế và các quốc gia khác chúng ta đã buộc trung quốc rút nhóm tàu khảo sát hoạt động phi pháp

  Trả lờiXóa
 8. Việc Trung Quốc rút tàu khảo sát ra khỏi vùng chủ quyền của Việt Nam cho thấy được sự cứng rắn nhưng cũng đầy khôn khéo của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề về ngoại giao . Và hơn nữa đấy là việc làm sai trái của phía Trung Quốc nên việc họ phải cho rút tàu này ra khỏi chủ quyền của ta là điều đương nhiên mà thôi.

  Trả lờiXóa