Xây dựng mạng xã hội của người Việt - Tại sao không?

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019
Tags: , , , , ,

6 nhận xét:

 1. việc xây dựng mạng xã hội của người Việt là rất cần thiết vì trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu online của xã hội, vừa góp phần xây dựng văn hóa, văn minh vừa là môi trường tương tác cho người Việt Nam và người nước ngoài quan tâm Việt Nam

  Trả lờiXóa
 2. việc xây dựng một mạng xã hội riêng của người Việt Nam là cần thiết và có thể thực hiện được. Điều quan trọng lúc này là Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp cần chung tay, các cơ quan quản lý cần hỗ trợ chính sách để tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp thực hiện ước mơ về việc xây dựng một mạng xã hội mang thương hiệu “made in Vietnam” trong tương lai.

  Trả lờiXóa
 3. Việc ý tưởng trên của ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng là hoàn toàn hợp lý và cần thiết trong tình hình hiện nay khi mà mạng thông tin đã được lan rộng khắp cả nước đến người dùng cũng như đang có nhiều những vấn để phát sinh tiêu cực trong mạng xã hội này. Bởi vậy mà việc để xuất ý tưởng của ông Hùng là hoàn toàn hợp lý và cần thiết trong tình hình hiện nay.

  Trả lờiXóa
 4. việc xây dựng mạng xã hội của người Việt là rất cần thiết vì trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu online của xã hội, vừa góp phần xây dựng văn hóa, văn minh vừa là môi trường tương tác cho người Việt Nam và người nước ngoài quan tâm Việt Nam. đồng thời có thể kiểm soát được những thông tin thiếu chính xác, mang tính chất xuyên tạc

  Trả lờiXóa
 5. phát triển mạng xã hội của người Việt cũng là phương thức tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt tạo điều kiện cho hoạt động nghiên cứu, phát triển sáng tạo, phát triển công nghệ. góp phần xây dựng văn hóa, văn minh vừa là môi trường tương tác cho người Việt Nam và người nước ngoài

  Trả lờiXóa
 6. trên môi trường mạng hiện nay tương đối hỗn loạn và chính bởi sự nhiễu loạn của truyền thông xã hội đã tác động tiêu cực tới xã hội, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng . chính vì vậy việc xây dựng mạng xã hội của người Việt là rất cần thiết vì trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu online của xã hội

  Trả lờiXóa