Quân tình nguyện Việt Nam đã làm những gì trong suốt 10 năm trên đất Campuchia

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019
Tags:

1 nhận xét:

  1. Như vậy, việc Quân tình nguyện Việt Nam ở lại Campuchia có đầy đủ cơ sở pháp lý, là đòi hỏi khách quan, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, với nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì lợi ích của hai dân tộc.

    Trả lờiXóa