Sự phát triển của Internet – thời cơ và thách thức

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019
Tags:

3 nhận xét:

  1. Hãy là nhà tiêu dùng mạng xã hội thông thái, bằng cách tẩy chay các trang mạng như của Việt Tân, của số đối tượng cơ hội chính trị, phản động, số đối tượng cực đoan trong tôn giáo, dân tộc. Có như vậy sẽ tạo sự miễn dịch tốt không để các virut độc hại xâm nhập.

    Trả lờiXóa
  2. Internet phát triển đã mang đến nhiều thời cơ và cũng thật nhiều thách thức với Việt Nam. đặc biệt các đối tượng xấu đang ngày càng lợi dụng internet nhằm thực hiện âm mưu phá hoại. chính vì vậy trong quá trình sử dụng internet thì chúng ta nên hết sức cảnh giác hãy thể hiện là người dùng thông minh

    Trả lờiXóa
  3. internet đang là một trong những x công cụ được các thế lực thù địch lợi dụng nhằm thực hiện âm mưu chống phá nước ta. do vậy mỗi người dân chúng ta hãy nâng cao nhận thức, trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để có thể nhận diện được âm mưu, thủ đoạn tanh tởm của các đối tượng xấu.

    Trả lờiXóa