Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Bao giờ cho đến bao giờ?

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019
Tags: , , , ,

2 nhận xét:

  1. Sẽ có nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan, đến từ phía các cơ quan quản lý của Việt Nam, nhất là công tác điều hành, tổ chức thực hiện; nhà thầu Trung Quốc, các quy định pháp luật, quy định về tính trọn gói giữa các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Dự án cũng như chế tài xử lý các vụ việc liên quan đến công tác giải ngân của Hiệp định vay ODA. Rõ ràng, đây là bài học “đắng” cho Việt Nam khi vay vốn ODA.

    Trả lờiXóa
  2. đây là bài học “đắng” cho Việt Nam khi vay vốn ODA. từ việc tổ chức thực hiện; nhà thầu Trung Quốc, các quy định pháp luật, quy định về tính trọn gói giữa các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Dự án cũng như chế tài xử lý các vụ việc liên quan đến công tác giải ngân của Hiệp định vay ODA

    Trả lờiXóa