Những kỳ vọng và tin tưởng từ Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành TW

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019
Tags: , , , , , , ,

1 nhận xét:

  1. những nội dung bàn thảo tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội…

    Trả lờiXóa