Vừa ăn cáp vừa la làng

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019
Tags:

6 nhận xét:

 1. với thực trạng giáo hội Công giáo hiện nay, đáng chú ý là số chức sắc, tín đồ cực đoan đang làm chứng dối một cách công khai. Trong khi đó, họ luôn đứng trước hàng trăm con chiên rao giảng về đạo đức, thì bản thân họ lại là người luôn có những hành động vi phạm pháp luật, là người công giáo chân chính cần phải tỉnh táo trước những việc xúi dục lôi kéo này.

  Trả lờiXóa
 2. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đằng sau những luận điệu làm theo10 điều răn dạy của chúa, luôn nói những lời hay ý đẹp nhưng ẩn chứa đằng sau đó là những co quỷ dữ đội lốt linh mục, chính quyền đã that sự nhân nhượng cho những hành động đó, nhưng chắc chắn sẽ có giới hạn, và những vị chức săc cần phải biết điểm dừng.

  Trả lờiXóa
 3. số linh mục, tín đồ cực đoan lại nói không đi đôi với làm, họ ngang nhiên vi phạm mà không một mảy may suy nghĩ xem giáo dân, giáo hội sẽ phán xét ra sao.và điều này chúng ta cũng có thể dễ nhận thấy đức tin của họ đã đặt nhầm người và cần phải thức tỉnh và nhìn nhận lại.

  Trả lờiXóa
 4. đáng chú ý là số chức sắc, tín đồ cực đoan đang làm chứng dối một cách công khai. Trong khi đó, họ luôn đứng trước hàng trăm con chiên rao giảng về đạo đức, về việc phải chấp hành nếp sống theo 10 Điều răn của Chúa. thế mới đặt ra câu hỏi những tên như vậy có xứng đáng làm một lm đứng các con chiên không

  Trả lờiXóa
 5. hiện nay có một số linh mục, tín đồ cực đoan lại nói không đi đôi với làm, họ ngang nhiên vi phạm mà không một mảy may suy nghĩ xem giáo dân, giáo hội sẽ phán xét ra sao. Điều này cho thấy đức tin của họ chẳng lớn lao như họ nói, và chiếc áo thầy tu chỉ là vỏ bọc, là bình phong để che đậy cho một kẻ đạo đức giả, một kẻ mang danh thầy tu để đi lừa gặt xã hội, lợi dụng tôn giáo để phục vụ cho mưu đồ, toan tính xấu xa.

  Trả lờiXóa
 6. với thực trạng giáo hội Công giáo hiện nay, đáng chú ý là số chức sắc, tín đồ cực đoan đang làm chứng dối một cách công khai. Trong khi đó, họ luôn đứng trước hàng trăm con chiên rao giảng về đạo đức, về việc phải chấp hành nếp sống theo 10 Điều răn của Chúa. thiết nghĩ những kẻ như vậy liệu có đáng làm lm ko?

  Trả lờiXóa