Con quỷ trong tâm can người linh mục

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019
Tags:

3 nhận xét:

  1. tên cẩu linh mục này ngàng càng thể hiện bản chất của mình. hết chống đối chính quyền nói xấu chính quyền thì bây giờ hắn ta lại quay lại có những hành động và lời nói gây nên mâu thuẫn giữa các tôn giáo điều này thật không thể nào cháp nhận đươc, thiết nghĩ nên đến lúc có những biện pháp cứng rắn đối với hắn ta.

    Trả lờiXóa
  2. Đảng và Nhà nước luôn có chính sách xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết toàn s dân tộc. thế nhưng có những kẻ đang cố tình phá vở gây chia rẽ khối đại đoàn kết đó và không ai khác đó chính là tên lm đặng hữu nam. nên chăng chúng ta nên đào thải những kẻ đi ngược lại với xu thế của dân tộc này.

    Trả lờiXóa
  3. với lối tư duy phản động, ngu dốt của minh, linh mục Nam tiếp tục làm hoen ố chiếc áo thầy tu, biến những thánh lễ thành những buổi mít tinh chống cộng và bài Phật giáo. Tính chất nguy hiểm từ việc làm xúc phạm Phật giáo của linh mục Nam thật không thể nào chấp nhận được.

    Trả lờiXóa