Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các điển hình, tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019
Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét