Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019
Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét