Ai là thù địch, phản động?

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020
Tags: , , , ,

1 nhận xét:

  1. Mỗi chúng ta cần hết sức cảnh giác, cần phải có một cái đầu lạnh để tập trung phân tích, đánh giá các thông tin, sự việc trong điều kiện hiện nay, dưới tác động của nhiều lợi ích, nhiều xu thế phức tạp của quá trình toàn cầu hóa, của sự phát triển khoa học, công nghệ...

    Trả lờiXóa