Ông Thích Không Tánh có xứng đáng được gọi là “Thầy tu”

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020
Tags:

1 nhận xét:

  1. Xét những điều được quy định trong giáo lý nhà Phật, ông Thích Không Tánh đã phạm phải những giới quy mà chỉ có những kẻ sống buông thả, lươn lẹo dễ mắc phải. Ông không xứng đasng là một nhà tu hành.

    Trả lờiXóa