Từ lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đến lời hiệu triệu chống dịch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020
Tags: , , , , , ,

7 nhận xét:

 1. trong khó khăn dù ở thời nào, dù chống giặc nào thì nhà nước và nhân dân ta một khi đã đồng lòng thì ắt sẽ thành công, hiện nay khi Đảng ta đã phát động toàn quốc đồng lòng đẩy lùi covid-19 thì Việt Nam ta sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường mà thôi

  Trả lờiXóa
 2. Cho dù ở hoàn cảnh khó khăn như thế nào chăng nữa thì sự đồng lòng giữa nhân dân và Đảng, Chính phủ sẽ là một sức mạnh to lớn để đẩy lùi khó khăn. Trong thời điểm này, sự đồng lòng giữa nhân dân và Đảng, Chính phủ sẽ chiến thắng dịch bệnh như chúng ta đã chiến thắng giặc ngoại xâm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. quả thực không sức mạnh nào to lớn bằng sự đoàn kết bác ạ. năm xưa thì chúng ta đoàn kết chống giặc, bây giờ thì chúng ta đoàn kết chống dịch. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi “Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19”.

   Xóa
 3. khi có lời kêu gọi là người dân cả nước lại đồng lòng, đoàn kết lại, cùng nhau chống giặc và bây giờ là cùng nhau chống dịch. tôi tin với lòng quyết tâm cao độ như vậy thì Việt Nam ta sẽ giành được chiến thắng - chiến thắng đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của nhân dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chỉ cần người dân cả nước đồng lòng và đoàn kết cùng nhau chống dịch.
   Chắc chắn Việt Nam sẽ giành được chiến thắng được đại dịch COVID-19 này. Cố gắng lên nào mọi người ơi.

   Xóa
 4. để chống lại được đại dịch lần này chúng ta cần phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lịch sử ta đã chứng minh rất rõ ràng, với sự đoàn kết một lòng, chúng ta có thể đánh thắng mọi kẻ thù và đại dịch lần này cũng sẽ không ngoại lệ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chỉ có đoàn kết là sức mạnh to lớn nhất để có thể chiến thắng được đại dịch COVID-19 này. Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi thì chúng ta hãy cùng chung sức vượt qua khó khăn này.

   Xóa