Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ - phép mầu trong phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020
Tags:

8 nhận xét:

 1. "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" không chỉ là phép màu mà trở thành công thức, nguyên tắc giúp Việt Nam tiến đến chiến thắng dịch bệnh và được xem như một hình mẫu trong phòng chống dịch bệnh chủ động, đồng bộ, hiệu quả

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhà nước, đặc biệt là Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kịp thời ban hành các quyết sách, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, chủ động, linh hoạt, sát hợp với tình hình và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh

   Xóa
 2. Thực tế đã cho thấy, bản chất ưu việt của chế độ ta, cơ chế vận hành của xã hội Việt Nam chính là phép mầu để cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 đạt được những kết quả tích cực nhất. Thật tự hào khi là người dân nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong cuộc chiến chống lại covid19 của nhân dân ta "phép màu" chính là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhà nước và sự cố gắng của toàn dân tộc Việt Nam. Với tinh thần quyết tâm "chống dịch như chống giặc" ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Điều này chứng tỏ sự ưu việt, vượt trội của chế độ nhà nước ta

   Xóa
 3. với những quyết sách cụ thể; để cán bộ, đảng viên của Đảng nêu cao tính tiên phong, gương mẫu thì nhân dân căn cứ vào đó phát huy ý thức công dân, quyền làm chủ của mình, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch bệnh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Qua đại dịch này nhân dân ta lại càng củng cố thêm niềm tin của mình vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đản, Nhà nước, Chính phủ ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

   Xóa
 4. Trong đại dịch lần này đã một lần nữa khẳng định “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” đã, đang và sẽ là chân lý khách quan, khoa học, thực tiễn cách mạng để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 5. kết quả bước đầu khá ấn tượng trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam đến hôm nay là kết quả của các quyết sách, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, chủ động, linh hoạt, sát hợp với tình hình và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh

  Trả lờiXóa