Lại nói về hoà giải, hoà hợp dân tộc

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020
Tags: , , , ,

11 nhận xét:

 1. lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm điểm tương đồng, chủ động mở rộng quan hệ với tất cả kiều bào ta định cư ở nước ngoài, không phân biệt ý thức hệ, lịch sử cá nhân, kể cả đối với những người còn định kiến, mặc cảm với chế độ xã hội, đó là các quản điểm của Đảng, Nhà nước ta

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. hòa hợp, hoà giải dân tộc không có nghĩa là xóa nhòa lịch sử và chân lý. Chúng ta cần phải tôn trọng lịch sử và gác lại quá khứ để cùng nhau kiến tạo tương lai, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc. Nhà nước ta tạo điều kiện cho mọi người, kể cả những người từng làm việc trong chế độ cũ, có nhiều tội ác với nhân dân được về thăm, đóng góp để xây dựng quê hương, đất nước

   Xóa
  2. Hòa giải, hòa hợp dân tộc là một chủ trương, chính sách nhất quán của đảng và nhà nước ta vì một Việt Nam đoàn kết, giàu mạnh. Tuy nhiên vẫn có những kẻ cố tính lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc lịch sử, kích động chiến tranh, sự thù hằn và mâu thuẫn dân tộc.

   Xóa
  3. Hòa hợp dân tộc là việc lớn nhất, bởi dân tộc Việt Nam ta từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh mà kẻ thù luôn dùng quỷ kế hòng chia rẽ sự đoàn kết thống nhất của một quốc gia gồm nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, kề vai sát cánh với nhau, có truyền thống đoàn kết lâu đời trong đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ và xây dựng đất nước

   Xóa
 2. hoà giải và hoà hợp dân tộc chính là câu chuyện về đoàn kết dân tộc, hòa hợp, hòa giải dân tộc là một chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, để cùng nhau kiến tạo tương lai, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mẫu số chung, làm điểm tương đồng để xây dựng và phát triển một nước Việt Nam giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. muốn đất ước giàu mạnh thì nhất định mọi người phải đoàn kết lại. nhân dân quyết định tất cả, nhân dân có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền mà. Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm bức tường đó, chúng cũng phải thất bại. còn trong thời đại ngày nay sức mạnh đoàn kết dân tôc sẽ đưa đất nước đi lên

   Xóa
  2. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi, đó là những lời mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Lịch sử đã trôi qua, chúng ta nên gác lại để chung tay xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh

   Xóa
 3. hòa hợp dân tộc, đoàn kết các lực lượng lại sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn giúp đất nước ngày càng phát triển. việc gác lại quá khứ để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn, hoà giải, hoà hợp để phát triển đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là vấn đề mang tính tất yếu khách quan và là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 4. Công cuộc thống nhất đất nước là tất yếu, đi theo đường lối quyết sách đúng và đã giành thắng lợi hoàn toàn cho toàn dân tộc . Hoà bình, độc lập, thống nhất đất nước là tiền đề cơ bản cho hòa hợp, đoàn kết toàn dân tộc, là việc đã làm hàng chục năm trong chiến tranh và đang làm trong hàng chục năm sau chiến tranh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. trong suốt sự nghiệp dụng nước và giữ nước Việt Nam chúng ta luôn đề cao tinh thần hợp tác quốc tế để cùng nhau phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ....

   Xóa
  2. Trên thực tế, thực hiện chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc, trong những năm gần đây, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai nhiều hoạt động, như: tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới; trại hè Việt Nam dành cho thế hệ trẻ kiều bào; Đoàn kiều bào tiêu biểu về thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa hằng năm

   Xóa