Hà Nội: Phấn đấu năm 2021 xã Đồng Tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020
Tags: , , , ,

4 nhận xét:

 1. sau những gì diễn ra ở xã Đồng Tâm trong thời gian qua, nhất là những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật của tổ “Đồng thuận", cuộc sống ở xã Đồng Tâm, cũng như thôn Hoành đã trở lại bình thường. Các cấp chính quyền đang tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân tại xã Đồng Tâm.

  Trả lờiXóa
 2. Bên cạnh đó cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tập trung giải quyết đơn thư và các vấn đề bức xúc của nhân dân…

  Trả lờiXóa
 3. Cần đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; quan tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở.

  Trả lờiXóa
 4. Tân Bí thư rất quan tâm Đồng Tâm, chắc chắn trong thời gian tới sẽ dành nhiều điều kiện để mảnh đất này được phục hồi lại, bắt kịp với các địa phương khác, cùng thi đua để phát triển đi lên, làm cho cuộc sống của người dân ngày một tốt đẹp, nhưng Đảng bộ ở đây cũng phải xác định được trách nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu trên cơ sở những mục tiêu đã đề ra

  Trả lờiXóa