Bàn về đạo đức người đảng viên

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2020
Tags:

14 nhận xét:

 1. trong số cán bọ bị kỷ luật xử lý, có không ít người thuộc diện trung ương quản lý, nhưng con người này ít nhiều cũng có mối liên hệ với bác chứ, nhưng bác đã vì đại cục, vì sự trong sạch bộ máy và tồn tại của hệ thống chính trị mà phải xử lý họ, đấy là hành động vì nghĩa lớn, nhiệt huyết của bác mấy người hiểu cho được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phải rất khó khăn để đưa ra các quyết định như vậy. nhưng chỉ như vậy mới làm bộ máy chính quyền trở nên trong sạch, vững mạnh hơn. không có gì có thể đánh bại người cộng sản ngoại trừ chính họ. vậy nên đây chính là cách tốt nhất và phù hợp nhất bây giờ

   Xóa
  2. Cho dù là bất cứ ai, ở bất kỳ vị trí nào đi chăng nữa nếu đã vi phạm đều phải bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Lợi ích của quốc gia, dân tộc luôn phải được đặt lên hàng đầu

   Xóa
  3. Kể cả những người bị xử lý đã lập nên nhiều công lớn cho đất nước nhưng nếu không xử lý sai phạm thì luật pháp tạo ra để làm gì chứ. Phải răn đe xử lý nghiêm minh và khách quan để người dân thấy được uy tín của Đảng và Nhà nước là rất cao.

   Xóa
  4. cho dù là ai đi nửa thì khi vi phạm thì vẫn sẽ bị xử lý một cách nghiêm minh . lợi ích của quốc gia và dân tộc luôn phải được đặt lên hàng đầu. đó cũng là những bài học cho những đảng viên khác

   Xóa
 2. Việc ký các quyết định xử lý, kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên mắc những sai phạm nghiêm trọng là việc làm rất đau xót, khó khăn. Nhưng cho dù có đau xót cũng phải thực hiện vì lợi ích của nhân dân và đất nước là trên hết. vì mục tiêu lấy lại lòng tin của quần chúng đối với Đảng, chính quyền

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. nếu như không làm như vậy thì sẽ vẫn còn rất nhiều đảng viên vi phạm và sẽ gây những hậu quả vô cùng nặng nề. Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra đảng viên và nếu phát hiện sai phạm thì cứ mạnh dạn xử lí và sẽ không có vùng cấm cho bất kỳ ai.

   Xóa
 3. Sức mạnh của Đảng phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ cán bộ Đảng viên nằm trong đó, họ là nhân tố căn bản, là nhân tố trung tâm. Cho nên trình độ chuyên môn, nhận thức và đặc biệt là đạo đức của các Đảng viên cần phài được tu dưỡng.

  Trả lờiXóa
 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói "người có tài mà không có đức là người vô dụng", trong đời sống của cán bộ đảng viên cũng vậy, phải đặt chữ đức lên hàng đầu, là cán bộ đảng viên trước hết phải vì nhân dân, phải vì đất nước, người làm quan là phục sự nhân dân được nhân dân tin tưởng, bầu chọn nên phải làm hết mình, vì đại cục, vì xã hội, vì sự nghiệp nhân loại đừng vì cái lợi trước mắt, đừng vì lợi ích cá nhân mà đánh mất mình, đánh mất sự tin tưởng của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 5. Đại hội XII đã xác định, có một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị đạo đức và thực tế trong năm qua Đảng và Nhà nước ta đã xử lý nhiều cán bộ cấp cao tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham ô tham nhũng, vi phạm nghiêm trọng quy định điều lệ Đảng. Hiện nay vấn đề đạo đức phải được đặt lên hàng đầu, mỗi cán bộ đảng viên cần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần phải tự phê bình và phê bình, phải biết răn mình trách tự diễn biến, tự chuyển hóa.

  Trả lờiXóa
 6. Thực tế cho thấy, không có gì có thể đánh bại người cộng sản ngoại trừ chính họ. Quả thực câu nói đó không phải không đáng suy nghĩ. Sức mạnh có thể đánh bại người cộng sản chính là sự tha hóa biến chất của đội ngũ cán bộ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sự suy thoái về đạo đức tư tưởng là một vấn đề hết sức hệ trọng và nguy hiểm. Tổ chức Đảng có vững mạnh thì mới có thể lãnh đạo đất nước phát triển và hội nhập trong thời kỳ mới.

   Xóa
 7. Không một ai mong muốn phải đưa những người đồng chí ra phê bình, kỉ luật tuy nhiên vấn đề đạo đức của đảng viên đang là một vấn đề hết sức nhức nhối mà không thể không chấn chỉnh nghiêm khắc

  Trả lờiXóa
 8. Người Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam mà không thực sự gương mẫu thì làm sao tạo thành được một khối đoàn kết vững mạnh để đại diện cho nhân dân đưa ra những đường lối chính sách để phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa