Giảm nghèo bền vững: Thành tựu 35 năm đổi mới của Thủ đô

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020
Tags: , , , , ,

19 nhận xét:

 1. TP Hà Nội đã tập trung nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ đó, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trước thời hạn hai năm, cơ bản không còn hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Đó là nỗ lực của hệ thống chính trị!

  Trả lờiXóa
 2. Tuy là thủ đô nhưng trên địa bàn của thành phố vẫn còn những vùng còn khó khăn. Đây là thách thức không nhỏ, vì thế Thủ đô phải thực hiện đồng bộ giải pháp cho cả trước mắt và lâu dài.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Với những giải pháp đồng bộ đã, đang và tiếp tục triển khai, mục tiêu không còn hộ nghèo và hộ tái nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố Hà Nội chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.

   Xóa
 3. Bên cạnh những thành tựu chúng ta đã đạt được thì vẫn còn không ít khó khăn thách thức cần phải khắc phục hạn chế trong thời gian tới. Hy vọng thời gian tới thủ đô sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh và khặc phcu5 những mặt còn tồn tại hạn chê.

  Trả lờiXóa
 4. Sau 35 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã thay đổi toàn diện. Tỷ lệ người nghèo không chỉ ở Hà Nội giảm mạnh mà ở tất cả các tỉnh thì số lượng người nghèo ở tỷ lệ thấp, một nền kinh tế mới đang được Việt Nam ta xây dựng và phát triển. Với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng thì Việt Nam ta là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh chóng nhất trong 35 năm qua.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sự phát triển thần kỳ của đất nước những năm qua thật đáng ngưỡng mộ, chúng ta đã có một hệ thống chính trị ổn định với đội ngũ lãnh đạo có năng lực và đạo đức, sự đoàn kết nhất trí và đồng lòng của nhân dân!

   Xóa
 5. Việc thực hiện thắng lợi việc giảm nghèo cho thấy được sự đúng đắn trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Hiện nay, mục tiêu đề ra không còn là giảm nghèo mà đó là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng phát triển đất nước theo hướng công nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mục tiêu bây giờ là xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh hơn nữa. Điều này đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền phải làm tốt việc định hướng phát triển nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương

   Xóa
 6. Sau 35 năm đổi mới, Hà Nội đã đạt được những thành tựu to lớn cho công cuộc xây dựng đất nước. Những thành tựu đó không chỉ tiếp thêm động lực cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, mà còn tạo đà để Thủ đô giảm nghèo bền vững trong những năm tới.

  Trả lờiXóa
 7. Một bộ mặt hoàn toàn mới của thành phố cho thấy sự phát triển năng động của thủ đô trong quá trình đổi mới. Tỷ lệ người nghèo giảm mạnh, các công trình công cộng, các tòa nhà chung cư, tòa nhà chọc trời liên tiếp được mọc lên, kiến trúc thượng tầng phát triển cao ngày càng đáng ứng cho nhu cầu ngày càng cao của con người, cũng như trong quá trình hội nhập với thế giới.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thủ đô đã và đang ngày càng trở mình mạnh mẽ vươn tới những tầm cao mới . Hy vọng thời gian tới thủ đô vẫn tiếp tục giữ vững vị thế phát huy những mặt tích cực và khắc phục những mặt còn tồn tại.

   Xóa
  2. Quá trình đô thị hóa tại Hà Nội đang diễn ra hết sức nhanh chóng, lượng người đổ về làm ăn sinh sống cũng ngày một đông. Do đó, việc quan tâm giải quyết an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho người nghèo là một chủ trương hết sức kịp thời và đúng đắn của TP

   Xóa
 8. TP Hà Nội đã tập trung nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ đó, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trước thời hạn hai năm, cơ bản không còn hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hà Nội đang thực hiện theo đúng phương châm của chính phủ là "không để ai bị bỏ lại phía sau". Quá trình phát triển tất yếu sẽ dẫn tới sự phân hóa giàu nghèo và nhiệm vụ của đảng bộ và chính quyền thủ đô nhiệm kỳ tới cần phải hướng nhiều hơn tới bộ phận người dân nghèo

   Xóa
 9. Với những giải pháp đồng bộ đã, đang và tiếp tục triển khai, mục tiêu không còn hộ nghèo và hộ tái nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố Hà Nội chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Trong tương lai Hà Nội sẽ là một thành phố phát triển và trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của cả nước.

  Trả lờiXóa
 10. Vận nước đang lên, còn nhớ từ năm 1995 nước ta là nước có chỉ số tăng trưởng GDP thấp nhất thế giới, ấy vậy mà chỉ sau có ngần này năm mà cả đất nước đã thay da đổi thịt, vươn lên vượt qua mọi khó khăn để rồi có một vị thế vững chắc như bây giờ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thủ đô Hà Nội luôn là địa phương đi tiên phong trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ phát triển kinh tế xã hội cho tới phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Đời sống của người dân thủ đô những năm qua cũng không ngừng được cải thiện

   Xóa
 11. Với những biện pháp sát hợp đã và đang được thực hiện, mục tiêu không còn hộ nghèo và hộ tái nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố Hà Nội chắc chắn sẽ đạt được trong thời gian không lâu nữa

  Trả lờiXóa
 12. Thủ đô phải thực hiện đồng bộ giải pháp cho cả trước mắt và lâu dài. Theo đó, trước mắt, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách đặc thù, những nguồn lực mà thành phố đang hỗ trợ để làm tốt hơn nữa công tác giảm nghèo

  Trả lờiXóa