Sự cần thiết của "trường hợp đặc biệt” tái cử khóa XIII

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021
Tags: , , , ,

5 nhận xét:

 1. Nếu còn đủ sức khỏe, năng lực thì tại sao không thể xảy ra trường hợp tái cử đặc biệt? Nếu việc này được thực hiện đúng quy trình và hợp lòng dân thì lại càng không còn gì đáng để bàn cãi, phân bua

  Trả lờiXóa
 2. Dù rằng đội ngũ cán bộ cốt cán đang có sự chuyển đổi thế hệ nhưng sự có mặt của các nhân sự đặc biệt là cần thiết trong việc cố vấn, góp ý cho những quyết sách ảnh hưởng đến cả đất nước

  Trả lờiXóa
 3. Việc giữ lại các “trường hợp đặc biệt” nên coi đó là yếu tố khách quan, là vấn đề tất yếu của lịch sử nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, của Đảng trong tình hình mới. Nếu hợp lòng dân, làm tốt nhiệm vụ thì những trường hợp đó hoàn toàn xứng đáng.

  Trả lờiXóa
 4. Nếu bác còn khoẻ, còn đủ các điều kiện để làm việc thì tại sao không để bác làm tiếp . Thực sự để tìm được một người chèo lái con thuyền như bác là một việc rất khó. Bác ờ lại làm cũng hợp lòng dân mà

  Trả lờiXóa
 5. Ở tầm trung ương thì không thể máy móc mà áp quy định, vì có những con người đang làm quá tốt vai trò của họ, phương án thay thế không có người đảm nhiệm được thì phải để họ tiếp tục làm, đây là cái khổ của họ chứ không phải sung sướng gì đâu, cái tuổi người ta ở nhà bế cháu rồi ông còn phải lọc cọc đi làm

  Trả lờiXóa