Vạch trần luận điệu xuyên tạc của Việt Tân khi đòi “Phi chính trị hóa” Quân đội

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021
Tags: , ,

16 nhận xét:

 1. Bất cứ luận điệu nào của đám Việt Tân này đưa ra cũng đều là xuyên tạc và bịa đặt cả, chả có một cơ sở nào cho những luận điệu này cả. Người dân cần đề cao cảnh giác, tránh để bị những thông tin bẩn của đám này dắt mũi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy, người dân khi đọc tin tức thì cần phải cẩn thận với nhiều nguồn tin không chính thống và đặc biệt với những tin tức từ Việt Tân thì bỏ qua luôn khỏi đọc cũng được.

   Xóa
 2. Quân đội đã tham gia quá sâu vào chính trị, dẫn đến thảm cảnh mất dân chủ, đất nước rên xiết trong lệnh thiết quân luật. Chính vì vậy, việc nhận diện âm mưu này trong bối cảnh tình hình mới luôn là vấn đề không bao giờ thừa trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong lịch sử của đất nước vn do Đảng cộng sản lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối thì lực lượng vũ trang dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đảng là điều hợp lý, hợp với thực tiễn của đất nước ko có gì phải lăn tăn về vấn đề này

   Xóa
 3. Bài học từ các nước trên thế giới là quá rõ ràng rồi. Chúng ta phải luôn cảnh giác trước sự xuyên tạc, bịa đặt của đám Việt Tân. Luôn giữ chính trị của Quân đội ta là chính trị của Đảng, nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lịch sử gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cho thấy, Đảng lãnh đạo là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Xóa
 4. Không thể phi chính trị hóa lực lượng vũ trang vì trong công cuộc đấu tranh, xây dựng, bảo vệ đất nước thì lực lượng nòng cốt là lực lượng vũ trang. Đây là âm mưu nguy hiểm mà các thế lực thù địch đang tìm cách tuyên truyền, cổ súy, tác động vào tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Về bản chất, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của chúng là nhằm chuyển hướng chính trị của Quân đội ta từ quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân sang kiểu quân đội tư bản, nhà nghề do giai cấp tư sản lãnh đạo, phục vụ cho mục đích của giai cấp tư sản.

   Xóa
  2. Sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta nói chung, Quân đội nói riêng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, quyết liệt. Điều này đòi hỏi toàn quân phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng.

   Xóa
 5. Đây là một âm mưu vô cùng nguy hiểm của các thế lực thù địch. Tuy âm mưu này không phải là mới nhưng chúng ta cũng cần phải cảnh giác và tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tránh để chúng dắt mũi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đề cao cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh, làm thất bại những thủ đoạn, nhất là những thủ đoạn mới của chúng vẫn là nhiệm vụ mang tính thời sự cấp bách, cần có hệ thống giải pháp phòng, chống đồng bộ, hiệu quả.

   Xóa
 6. Bất luận trong hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quân đội là gốc, là nguồn rễ, là lá chắn cho đất nước mỗi khi đất nước lâm nguy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thường xuyên nêu cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội là vấn đề trọng yếu hiện nay, quyết định đến việc giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống của Quân đội ta, bảo đảm cho Quân đội luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

   Xóa
 7. Chúng muốn chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc ta để mà có thể thực hiện cái mưu đồ xấu xa của chúng. Dù không phải là lạ nhưng chúng ta cũng cần nâng cao cảnh giác trước các luận điệu này của chúng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng nhìn myanmar như thế mà vẫn bảo chúng ta phi chính trị hóa quân đội thì khác gì ủng hộ cho việc quân đội đảo chính là mất ổn định chính trị xã hội đâu, kẻ như vậy mà dám đứng ra bảo vệ nhân quyền cho người dân thì có nực cười không

   Xóa
 8. Nhìn vào bài học myanmar là ta có thế biết hậu quả của việc phi chính trị hóa quân đội thế nào. Như thế chả khác nào chia nước thành nhiều phe phái khác nhau cả. Còn gì là khối đại đoàn kết toàn dân nữa. Các thế lực bên ngoài sẽ rất dễ chọc vào

  Trả lờiXóa