Chiến thắng 30/4/1975, chiến thắng của lòng yêu nước Việt Nam

tháng 4 30, 2021 |


Năm tháng sẽ đi qua nhưng thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử vàng chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ Việt Nam, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc .

Lịch sử tuy đã lùi xa gần 50 năm qua, nhưng tinh thần chiến thắng 30-4-1975 vẫn mãi mãi tỏa sáng và tiếp tục phát huy giá trị trong thời đại ngày nay và cả mai sau .Vào lúc 11h30 ngày 30-4-1975, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc dinh Độc Lập của ngụy quyền Sài Gòn, đánh dấu thời khắc lịch sử kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc 30 năm trường kỳ gian khổ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân ta đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, tiêu biểu nỗi bật đó là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đặt dấu chấm hết cho sự đô hộ của thực dân Pháp ở Đông Dương, nó báo hiệu một mùa Xuân mới của nhân loại đó là mùa Xuân của độc lập và tự do; đó là chiến dịch Tổng tiến công và nỗi dậy Mậu thân 1968 làm thay đổi cục diện chiến trường buộc Mỹ phải ngồi vào bàn Hội nghị Pa Ri; đó là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” trong 12 ngày đêm tháng 12-1972 không những đập tan âm mưu đưa Hà Nội và miền Bắc “trở về thời kỳ đồ đá” mà là đánh bại uy danh không lực Hoa Kỳ, làm sụp đổ ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ buộc chúng phải ký kết Hiệp định Pa ri về Việt Nam, công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, đồng thời mở ra một thời cơ mới đó là “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” và Đại thắng mùa xuân 1975 kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài 21 năm, đánh bại tên đế quốc giàu mạnh nhất, thu non sông về một mối, chấm dứt ách đô hộ của thực dân, đế quốc đối với dân tộc ta; mở ra giai đoạn mới, giai đoạn hoà bình thống nhất, độc lập và đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời bước đầu làm phá sản chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ trên phạm vì toàn thế giới .

Với ý nghĩa vĩ đại đó, chiến thắng 30-4-1975 không chỉ là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc ta mà còn là dấu ấn mang tầm vóc lịch sử và có ý nghĩa thời đại sâu sắc - nó chứng minh một dân tộc nhỏ bé, nghèo nàn và lạc hậu nếu có một Đảng cách mạng chân chính, đại biểu cho toàn dân tộc, có đường lối cách mạng đúng đắn, biết tập hợp sức mạnh của toàn dân thì có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược dù chúng có hùng mạnh, hiếu chiến bậc nhất trên thế giới; Và dân tộc ta đã giành được thắng lợi vẻ vang, mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước ta vững bước phát triển cho đến ngày nay.

Những năm tháng gian khổ, khó khăn, ác liệt của chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, những tàng tích chiến tranh cơ bản đã không còn nữa; thế hệ cha, ông đã góp phần làm nên chiến thắng nhiều người cũng đã đi về với thế giới người hiền; Đất nước đã hồi sinh và thay da đổi thịt: Từ một nước nghèo đói đã thoát nghèo vươn lên no ấm, GDP bình quân đầu người đã tăng gấp 50 lần, GDP cả nước tăng trên 100 lần, vai trò, vị thế và cơ đồ của dân tộc đã thay đổi chưa bao giờ có với khát vọng và ý chí vươn lên sánh vai cùng các nước phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những chứng tích chiến tranh tưởng như đã bị thời gian xóa nhòa, song di chứng của sự tàn khốc, hủy diệt và hậu quả của chiến tranh vẫn để lại trên thân thể cũng như trong ký ức, hiện diện tại hàng nghìn nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên khắp đất nước. Để có được ngày vui đại thắng, dân tộc ta đã phải chịu bao đau thương, mất mát , hàng triệu đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến, hàng triệu người khác để lại xương máu nơi chiến trường và biết bao người vợ, người mẹ, người con đến hôm nay vẫn mong ngóng người thân được trở về. Có được ngày vui đại thắng chúng ta mới thấy cái giá của độc lập tự do là không có gì có thể so sánh.

Để làm nên trang sử vàng chói lọi đó, có thể khẳng định bắt nguồn từ lòng yêu nước thiết tha của con người Việt Nam, khi còn sống Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta từ xưa đến nay. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước” và Người luôn chăm lo bồi dưỡng lòng yêu nước cho đồng bào ta, nhất là thế hệ trẻ “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào" (Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng).

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta là lịch sử chống ngoại xâm, giành và giữ độc lập dân tộc, đất nước ta đã phải đương đầu với biết bao cuộc xâm lăng của các thế lực ngoại bang, cũng như sự đe dọa của thiên tai khắc nghiệt . Và lịch sử cũng chứng minh, chính tinh thần yêu nước, đoàn kết ấy đã làm nên sức mạnh của Việt Nam, giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, chiến thắng mọi kẻ địch hung hãn, bạo tàn và đại thắng mùa Xuân 1975 là một mốc son như vậy .

Chiến thắng 30/4/1975 là chiến thắng của lòng yêu nước, của khát vọng hòa bình, thống nhất, của tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân phát huy và nâng lên đỉnh cao trong thời đại mới, xây dựng, củng cố nên khối đại đoàn kết toàn dân - kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại - đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng cách mạng, tiến bộ trên thế giới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Bốn mươi sáu năm qua, những bài học từ chiến thắng 30-4-1975 tiếp tục được phát huy, nhất là bài học về bồi đắp và xây dựng lòng yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được phát huy chính là nhân tố làm nên sức mạnh nội lực để người Việt Nam vượt qua những hậu quả to lớn nặng nề của chiến tranh, vượt lên mọi khó khăn, thách thức của bao vây cấm vận; Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê Nin phù hợp với điều kiện hoàn cảnh mới, kiên định con đường Độc lập dân tộc với Chủ nghĩa xã hội, nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh ra sức xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” theo đúng di nguyện của Người, đất nước ta đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn có ý nghĩa lịch sử, giữ vững độc lập và chủ quyền lãnh thổ, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, vượt qua thiên tai, đại dịch, phát triển đất nước toàn diện, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát huy tinh thần của chiến thắng 30-4-1975 trong giai đoạn cách mạng mới, toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân đoàn kết, thống nhất với khát vọng vì một dân tộc Việt Nam giàu mạnh, biết phát huy lòng yêu nước của nhân dân ta, chắc chắn sẽ lại là nhân tố tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp đất nước ta, nhân dân ta tiếp tục chiến thắng dịch bệnh Covid-19, nhanh chóng phục hồi, ổn định tăng trưởng kinh tế - xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, viết tiếp những trang sử mới trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển của dân tộc Việt Nam, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh./.

Bài viết của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn - nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn - TCCT/QĐNDVN

Read more…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Hà Nội

tháng 4 30, 2021 |


Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021), chiều 29-4, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà một số gia đình chính sách. Cùng đi có lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và đại diện chính quyền địa phương.

Chủ tịch nước đã thăm gia đình Thiếu tướng Hoàng Trung Kiên, thương binh hạng 3/4, địa chỉ tổ dân phố số 8, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thiếu tướng Hoàng Trung Kiên nhập ngũ tháng 5-1972, bị thương ngày 30-4-1975 tại ngã tư Bảy Hiền - TP Hồ Chí Minh trong khi lái xe tăng tiến vào Dinh Ðộc lập do bị sức ép xe cháy, đạn nổ. Trước khi nghỉ hưu, ông là Thiếu tướng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp. Tiếp đó, Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình Mẹ của liệt sĩ Nguyễn Thái Lai, địa chỉ số 578 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Liệt sĩ Nguyễn Thái Lai hy sinh ngày 26-4-1975 tại Mặt trận phía nam.


Chủ tịch nước thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách

Thăm, tặng quà hai gia đình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Ðảng, Nhà nước luôn ghi nhớ, tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ, các thương, bệnh binh đã đóng góp xương máu của mình vào sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước. Chủ tịch nước căn dặn lãnh đạo TP Hà Nội và chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công trên địa bàn để phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn hai gia đình luôn sống gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp và phát triển.

Sáng 29-4, tại Hà Nội, diễn ra phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư chủ trì.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện hai đề án: Xây dựng Trường đại học Luật Hà Nội và Trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật; xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp; cho ý kiến về đề án các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo luật.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, sau thời gian triển khai thực hiện các đề án xây dựng Trường đại học Luật Hà Nội, Trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh và Học viện Tư pháp thành các trung tâm trọng điểm trong đào tạo cử nhân luật và các chức danh tư pháp, đã đạt nhiều kết quả tích cực, quy mô và chất lượng đào tạo được nâng cao, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, khát vọng vươn lên của các cơ sở đào tạo, góp phần quan trọng xây dựng nền tư pháp vững mạnh, hiện đại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế khiến kết quả thực hiện chưa đạt được mục tiêu đề ra, nhất là các nội dung liên quan công tác xây dựng thể chế và tổ chức thực hiện.

Tán thành sự cần thiết nhằm tiếp tục thực hiện hai đề án nêu trên, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành liên quan đề xuất các mục tiêu, giải pháp cụ thể phù hợp thực tiễn và toàn diện, sâu sắc hơn trong bối cảnh mới. Trong đó, bảo đảm nguyên tắc Nhà nước đề ra các tiêu chí, cơ sở đào tạo bảo đảm kiểm định chất lượng chặt chẽ; chú ý hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đào tạo phát triển quy mô, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường phối hợp giữa các hệ thống tòa án, viện kiểm sát, trường đại học để phát huy kinh nghiệm thực tiễn của các chức danh tư pháp gắn với công tác giảng dạy. Cùng với đó, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp để hình thành đội ngũ tư pháp trong sạch, vững mạnh, có chất lượng cao, phù hợp yêu cầu, mục tiêu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Về đề án các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo luật, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Bộ Giáo dục và Ðào tạo cần đánh giá toàn diện, cụ thể, đầy đủ hơn thực trạng kiểm soát chất lượng đào tạo luật hiện nay, bổ sung các giải pháp có tính cụ thể, đột phá, khả thi để kiểm soát chất lượng đào tạo luật một cách thực chất, hiệu quả. Lưu ý, tập trung rà soát, sắp xếp lại 95 cơ sở đào tạo luật trên cả nước bằng cơ chế kiểm soát, đánh giá chất lượng, năng lực, uy tín nhằm chấn chỉnh, sắp xếp lại hợp lý theo hướng siết chặt công tác đào tạo cử nhân luật, thu gọn và chỉ duy trì các cơ sở có đủ năng lực, uy tín.

Khải Hoàn

 

Read more…

Đám kền kền bắt đầu mở chiến dịch “khóc thuê” cho Cấn Thị Thêu và đồng bọn

tháng 4 29, 2021 |


Mã Phi Long

Trong những ngày tới, phiên tòa xét xử các dối tượng Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư, con trai bà Thêu sẽ được diễn ra trong phiên sơ thẩm ở tỉnh Hòa Bình vào ngày 5 Tháng Năm, 2021 tới đây. Do đó, một vấn đề mang tính quy luật khi đám kền kền sẽ tăng cường chiến dịch tuyên truyền, tung tin giả nhằm xuyên tạc theo hướng ca ngợi, tung hô các đối tượng trên, lấp liếm mọi sai phạm và đổ lỗi cho chính quyền bắt bớ người vô tội.


Bài viết xuyên tạc trên trang "Thanh niên Công giáo"

Theo đó, trên trang tinh “Thanh niên Công giáo” chia sẻ bài viết “CÔ CẤN THỊ THÊU, NGƯỜI HÙNG DÂN OAN BẤT KHUẤT”, trong đó, đám admin “ngáo” đã tô vẽ Cấn Thị Thêu như một biểu tượng của người phụ nữ Việt. Nào là “Trong suốt quá trình đấu tranh cho quyền đất đai của người dân quê chồng và lên tiếng cho những nơi khác rơi vào cảnh tương tự như Dương Nội, cô hoàn toàn ôn hòa, phi bạo lực. Trong suốt quá trình đấu tranh cho quyền đất đai của người dân quê chồng và lên tiếng cho những nơi khác rơi vào cảnh tương tự như Dương Nội, cô hoàn toàn ôn hòa, phi bạo lực...”

Một đám “ngáo đá” diễn hề trước công luận. Cấn Thị Thêu là người phụ nữ như nào chỉ cần seach trên google là ra một loạt bài viết vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa khi đóng vai một người “dân oan” để gây rối an ninh trật tự, làm con rối để các nhà rận chủ khác lợi dụng, sai khiến nhằm tạo cớ để bôi xấu Nhà nước Việt Nam.

Cũng trong bài viết này, đám “ngáo đá” trong fanpage “Thanh niên Công giáo” còn lộng ngôn khi cho rằng: “Việt Nam đang theo gót Trung Quốc, thực thi những chính sách đàn áp bất công thù nghịch đối với chính người dân nước mình, tự mình trong thế cô lập cả trong khu vực lẫn trên bình diện quốc tế. Về mặt chính sách đối nội lẫn đối ngoại, đây là sự tự đào hố chôn mình”.

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, những đối tượng được xây dựng là con mồi của trò “dân chủ, nhân quyền” không xứng đáng được tôn vinh và thậm chí phải bị pháp luật trừng trị thẳng tay. Vì hành động của họ chẳng khác nào cõng rắn cắn gà nhà, tiếp tay cho thế lực thù địch, phản động công kích, chống phá, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Cũng xoay quanh câu chuyện này, tổ chức khủng bố Việt Tân cũng té nước theo mưa. Nhưng cách mà Việt Tân chia sẻ về Cấn Thị Thêu cũng thật đặc biệt, phải gắn với nội dung chống phá Việt Nam trong Tháng Tư về. Cho nên, nhằm giở trò “một mũi tên trúng hai đích”, fanpage của tổ chức này có bài viết: "30/4 NHỚ ĐẾN NGƯỜI PHỤ NỮ BẤT KHUẤT CẤN THỊ THÊU".


Việt Tân cũng tranh thủ lợi dụng Cấn Thị Thêu trong dịp 30/4

Chưa vào thời điểm nắng nóng của mùa hè mà đám cơ sở nội địa của Việt Tân đã có dấu hiệu bị "say nắng" khi nêu một vấn đề chằng hề liên quan đến nhau. Hoặc là họ tự vạch áo cho người xem lưng, ám chỉ Cấn Thị Thêu là tay chân của Việt Tân ở trong nước nên mới tung hô một người phụ nữ có nhiều tiền án, tiền sự về hoạt động gây rối trật tự công cộng.

Trong bài viết, Việt Tân đã chia sẻ rằng: "Gần đến 30/4, nhớ đến câu nói của TNLT Cấn Thị Thêu, một trong những người tù bất khuất còn đang bị giam giữ. “Ngày hôm nay các ông bắt 1 người, sẽ có 100 người đứng lên. Ngày mai các ông giết 1 người, sẽ có 1 triệu người đứng lên” Bà Cấn Thị Thêu nói”.

Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, các đối tượng này nâng bi, nịnh bợ nhau cũng thật hớ hênh. Thử hỏi rằng, sau khi Cấn Thị Thêu và đám nghịch tử bị bắt, có những ai dám đứng lên để thay thế ? Câu trả lời là chẳng có ai đứng lên tiếp nối phòng trào cả mà người ta chỉ thấy người dân và làng xóm của bà Thêu vui mừng vì xã hội đã được bình yên.

Từ người nông dân nhưng chỉ vì tham vọng cá nhân ích kỷ với sự cổ vũ của kẻ xấu, Cấn Thị Thêu trở thành người có hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Trên lộ trình tự đẩy mình vào con đường vi phạm pháp luật, Cấn Thị Thêu không tỉnh táo mà về hùa với mấy kẻ đã gắn cho cái nhãn “dân oan” rồi khuyến khích, lợi dụng và biến chị ta thành một công cụ phục vụ mưu đồ chống phá đất nước. Từ chính quyền, đoàn thể địa phương đến cơ quan nơi chị ta tới hung hăng lu loa, thóa mạ, vu cáo,… đã đưa nhiều khuyến cáo chỉ rõ con đường đúng cần đi, vạch rõ sự sai trái không nên sa vào,… với hy vọng Cấn Thị Thêu sẽ “quay đầu lại là bờ” nhưng chị ta ngày càng có nhiều hơn các hành vi không thể chấp nhận. 

Chính vì vậy, có thể khẳng định rằng từ hành vi của Cấn Thị Thêu trong hơn mười năm qua, phải khẳng định người này đã vi phạm pháp luật một cách có hệ thống. Dù bị xử lý nhiều lần từ xử phạt hành chính đến nhận án tù, nhưng Cấn Thị Thêu không ăn năn, hối lỗi mà ngày càng bất chấp kỷ cương phép nước, trắng trợn thách thức chính quyền và pháp luật. Hiển nhiên một con người như thế rất phù hợp mục đích chống phá của các thế lực thù địch và các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam. 

Read more…

Cần xử lý nghiêm các hành động nhằm tái hiện “bóng ma” quân lực VNCH

tháng 4 27, 2021 |


Mã Phi Long

Cách đây không lâu, dư luận bức xúc, lên án hình ảnh nhố nhăng của cả nam và nữ, mắt thì đeo kính đen, phì phèo điếu thuốc với bộ quân phục của lính Mỹ, lính ngụy mấy chục năm về trước. Những người này được cho là của Hội “Yêu nhạc vàng, yêu đồ lính” tại Chùa Trầm huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội. Không lâu sau, mới đây, Cộng đồng mạng lại nóng lên về chuyện xuất hiện quán café Army ở Đồng Nai với các thiết kế, bài trí, đồ dùng giống với khung cảnh mấy quán café của chế độ Việt Nam Cộng hòa ngày xưa.


Những kẻ nhàn cư vi bất thiện

Từ tên quán là café Army với biểu tượng con đại bàng, một biểu tượng quen thuộc gắn với chế độ ngụy. Cách bài trí trong quán rất giống khung cảnh của mấy quán café ngụy ngày xưa với các ba lô mang nhãn hiệu US cho tới các thiết bị điện đàm của quân đội Việt Nam Cộng hòa. Nhân viên quán cũng ăn mặc trang phục giống một số lực lượng của chế độ ngụy. Thế nên người ta gọi ngay đây là quán café ngụy quả không sai.


Quán là café Army

Không thể nói là vô tình khi ngẫu nhiên xuất hiện những hành động như vậy. Đây được xem là một động thái chứa đựng âm mưu của một phép thử phản ứng của dư luận khi mà Ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam Việt Nam đang tới gần. Xâu chuỗi lại có thể thấy rõ có xu hướng đang đòi phục dựng các giá trị của Việt Nam Cộng hòa và sâu xa hơn là phục dựng lại cái thây ma này.

Sau khi những hình ảnh trên được đăng tải lên mạng Internet đã gây ra những bức xúc của dư luận trên mạng Internet, nhất là đối với những cựu chiến binh. Bởi lẽ ai cũng biết, những bộ quần áo, những biểu tượng kia là quân phục Mỹ, ngụy, một đội quan hung hãn đã gây biết bao thương vong cho người dân Việt Nam.  

Mặc dù hiện nay pháp luật chưa có khung chế tài xử lý vấn đề này nhưng chắc chắn trong thời gian tới, việc xử phạt hành vi trên là điều cần thiết. Bởi lẽ, nếu không sử lý mạnh tay sẽ tạo ra một xu hướng tự do quá trớn nhằm làm cho những “bóng ma” của quân lực Việt Nam cộng hòa được hiện hữu.

Còn nhớ, cách đây mấy năm, cũng có anh “dân chủ” Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng “phi hổ” – hiện nay đang nằm thụ hưởng trong tù) cũng có sở thích mặc quân phục Mỹ, ngụy ra Hồ Gươm khoe khoang. Kết quả là bị mấy bác cựu chiến binh đánh cho te tua, về nhà lên mạng Internet lại cứ đổ cho công an đánh dân. Mới đây, chị gái của đối tượng than vãn về sức khỏe của Dũng yếu ớt, mắt thâm quầng. Nói vui, chắc bị các “hồn ma” của những người lính VNCH diễu cợt nên mất ngủ hàng đêm.

Mặc dù chưa có chế tài mạnh tay để xử lý các tình huống trên, nhưng hiện tại cũng có thể áp dụng một số quy định cụ thể như sau: Trường hợp không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ (gọi tắt là quân nhân) mà sản xuất, tàng trữ, mua, bán, sử dụng với số lượng lớn hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Quân đội Nhân dân thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi 2009 (đối với hành vi sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm) hoặc điều 87 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi 2009 về hành vì “Tội phá hoại chính sách đoàn kết” trong đó có hành vi của các đối tượng sử dụng quân phục ngụy quân, ngụy quyền nhằm phá hoại đoàn kết giữa quân đội với nhân dân.

Lâu nay do buông lỏng quản lý các cửa hàng kinh doanh quân trang, quân phục dẫn đến nở rộ các “khu vực”, “chợ” hay các shop online buôn bán các loại quân trang của Việt Nam và các nước mới dẫn đến trao lưu khoe và trưng trổ quân trang vô tổ chức này. Nguy hiểm hơn là hiện tượng các băng nhóm tội phạm hình sự lợi dụng quân trang để lừa tiền người dân; tổ chức chống đối chính trị lợi dụng để cổ suý các hội nhóm này ca tụng chế độ chính trị cũ như VNCH hoặc phỉ báng, xúc phạm quân phục của các lực lượng vũ trang Việt Nam. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý dứt điểm các hành vi nêu trên.

 

Read more…

Báo Philippines: Cách Tốt Nhất Bảo Vệ Biển Trước Trung Quốc Là Học Tinh Thần Bất Khuất Của Việt Nam

tháng 4 26, 2021 |


Tác giả người Philippines "Rạn san hô Whitsun: Chính sách ngoại giao thất bại của Duterte với Trung Quốc" đã đưa ra những phân tích rất sâu sắc, về chiến lược ngoại giao, và bảo vệ chủ quyền của tổng thống Philippines Duterter, và nhận định đây là một chiến lược ngoại giao hèn yếu, nhu nhược, theo kiểu cầu mong sự thương sót của Trung Quốc, nó đã không có tác dụng, trong việc bảo vệ chủ quyền, khiến cho các đảo, và bãi đá ngầm của Philippines, liên tiếp rơi vào tay Trung Quốc.


Tổng thống Philippines

Tác giả đưa ra một vài phân tích, về chiến lược của Việt Nam, cho rằng đó là một chiến lược rất khôn ngoan, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần kiên cường, bất khuất, luôn quyết tâm đối kháng với kẻ mạnh, người dân sẵn sàng hi sinh để bảo vệ tổ quốc, đó chính là những thứ, khiến Trung Quốc tin, Việt Nam không dễ bắt nạt.

Chính sách của Việt Nam không hô hào, trống rỗng theo kiểu Philippines, mà âm thầm, kín đáo, họ có thể cứng rắn thể hiện sức mạnh bản thân, bằng các cuộc tập trận, bằng những cải biến không ngừng về khả năng phòng thủ, bằng những phát ngôn ngoại giao khôn khéo, cứng nhưng không làm mất mặt Trung Quốc, đó là lý do vì sao Trung Quốc rất ngại đối mặt với Việt Nam.

Cuối cùng tác giả đưa ra kết luận rằng: Có lẽ cách tốt nhất để Philippines đảm bảo “lòng thương xót” của Trung Quốc, là bớt “nhu mì” hơn một chút, và thay vào đó hãy giữ vững lập trường của mình, với tư cách là một nhà lãnh đạo uy nghiêm, của một quốc gia có chủ quyền, hay tốt hơn, là nhìn sang Việt Nam, học cách họ đối mặt với gian nguy, để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

Cre: Theu Truong

==

My Giáng: VN bảo vệ đất nước bằng ko phải lời nói và sự nhún nhường mà bằng máu và sự kiên cường, TQ hiểu điều đó.

Ruby nguyễn: Muốn học tinh thần bất khuất của VN kg phải dễ, cái đó nó đã ngấm vào máu thịt của tầng lớp người VN từ ngàn năm nay rồi.

Khoa Lưu: Ngta nể NB vì nói là làm, NB sợ TQ vì làm mà ko nói, TQ sợ VN vì nói 1 đường làm 1 nẻo. Bộ ngoại giao: Chúng tôi rất quan ngại... Trong khi bộ quốc phòng mang súng ra biển Đông tập trận.

Chuck N.: Đó là vì Việt Nam đã học được bài học đắt giá trong quá khứ để có thể có được cách ứng xử mềm dẻo khôn khéo 'dĩ bất biến ứng vạn biến' đối với TQ như hiện nay.

Yến Nguyễn: Chính sách ngoại giao của Phi thật bế tắc và nhu nhược ,không nhất quán gì cả. Đây là hậu quả của việc chuyên đi dựa vào nước khác để bảo vệ Tổ quốc của mình

Thanh Bo le ro: Người dân Philipin cũng kiên cường và yêu nước . Các bạn hãy mạnh mẽ , đoàn kết và tự tin thì mọi việc sẽ tốt đẹp thôi . Chúc đất nước bạn thành công và phát triển .

Vang Le: Qua khói lửa, khó khăn để thế giới kính nể và yêu mến hơn, thấy rõ bản lĩnh của người Việt.

tam to: VN trải qua bao nghìn năm chiến tranh rồi, nên TQ cũng ko dám liều lĩnh, nó chơi âm mưu thôi

Chí Truong Bảo: VN bảo vệ tổ quốc bằng cả dân tộc chứ không phải một cá nhân lãnh đạo

Văn Vinh Nguyễn: Sách lược ngoại giao của VN là cả tập thể lãnh đạo bộ tứ ( Đảng, Nhà nước, quốc hội và Chính phủ) còn Philipin thì khác vì mọi quyền lực nhà nước đều tập trung vào cá nhân vị Tổng thống nên tiềm ẩn nhiều rủi ro ko lường trước được

DuongNam Van: Tài năng ,ban lĩnh như tổng thống philippin ở khu phố, làng ấp ở Việt Nam có hàng tá

Huong Đang: Tổng thống TT bằng tổ trưởng tổ tự quản của Việt Nam

Đô Thị HN: Nước Việt Nam kiên cường bất khuất chưa từng chịu khuất phục trước bất cứ kẻ thù hùng mạnh nào trên thế giới

Hoang Phuc Vu: Philippines mà cứng rắn ngay từ đầu thì TQ cũng dè chừng. Bây giờ vẫn chưa muộn. Philippines cần dũng cảm lên, tận dụng chính nghĩa đoàn kết toàn dân đoàn kết với các nước trong khu vực và tận dụng đồng minh và dư luận chống TQ của thế giới

The Canh Media: Nói ít làm nhiều địch sẽ không biết ta sẽ đối phó như thế nào Trung Quốc mới đầu hay dùng phép thử đối với đối phương sau không thấy phản ứng sẽ lấn tới

Lam Nguyen: Bài báo phân tích tôi thấy rất đúng. Tiêu chuẩn kép hay tiền hậu bất nhất chỉ là trò chơi của các nước lớn và ngang ngược.

Duy Hồng: Muốn thắng địch thì phải "hiểu" địch mà ông Đu thì ko bao giờ có thể hiểu đc TQ.

Ngọc Tuấn Phạm: Có một TT như ông Duteter thì Philippines khó mà phát triển kể cả kinh tế lẫn quân sự...Qúa ngạo mạn nhưng lại hèn nhát và nhu nhuowc...

Nam Nguyen: chơi với TQ ko những phải cứng mà còn phải khôn khéo , chứ nghịch nó thì khó giàu mà ko chống thì nó nuốt

Thọ Nguyễn: Trung quốc nhìn philippines như thiếu nữ nhu mì rất dễ sợ, còn việt nam như một con nhím nhỏ nhưng rất khó nuốt.

Thuy Van: Lịch sử cho thấy Việt Nam đối mặt Nguyên- Mông,phong kiến Trung Hoa,Pháp,Mỹ,Nhật,Trung Quốc không hề run sợ ,vậy tên tổng thống Philippine khi đối đầu Trung Quốc chưa đánh đã đầu hàng ...quá hèn ,kém..!

Khải Hoàn

 


Read more…

Tình hình dịch bệnh Covid 19 tại Ấn Độ nghĩ về ý thức phòng, chống dịch của mỗi chúng ta

tháng 4 25, 2021 |


Mã Phi Long

Dịch bệnh Covid 19 đang làm điên đảo nội bộ đất nước Ấn Độ khi số ca nhiệm tăng vọt và số người chết do thiếu thiếu máy thở và thiết bị y tế đã lên tới con số kỷ lục, khiến cho một số địa phương trên quốc gia này đang trở thành địa điểm của sự tang thương.

Đặc biệt, con virut nguy hiểm này không có từ một ai, không chỉ người dân bình thường mà cả những quan chức, giới nhà giàu cũng đều phải đối mặt với những tử thần. Và tại Ấn Độ là điều minh chứng rõ nhất khi cái chết không từ một ai, khi cựu Thủ tướng Momanhat Singh cũng đã bị nhiễm virus corona dù ông đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. 


Ấn Độ vỡ trận vì Covid 19

Theo đó, con bão mang tên Covid 19 đang hoành hành tại Ấn Độ lúc này thật ghê gớm, nó không khác gì những “cơn sóng thần” dịch bệnh quét sạch những gì đã đi qua khi số ca tử vong do dịch Covid-19 và số ca mắc mới hằng ngày ở Ấn Độ đạt kỷ lục mới. Chỉ trong một ngày, quốc gia này đã ghi nhận hơn 2.600 ca tử vong và hơn 346.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 16,5 triệu – chỉ đứng sau Mỹ. Đến nay, đã có 190.000 ca tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ kể từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Để dẫn tới thảm cảnh như hiện nay, có rất nhiều nguyên nhân, tuy nhiên, theo các chuyên gia, có lẽ dịch bệnh bùng phát nhanh và mạnh tại Ấn Độ hiện nay có thể do các sự kiện tôn giáo lớn, nơi mọi người phớt lờ đeo khẩu trang phòng dịch. Trong đó, đáng chú ý là việc nhiều tín đồ đạo Hindu vẫn tụ tập rất đông bên bờ sông Hằng để tham gia lễ hội linh thiêng Kumbh Mela.Ấn Độ trở thành nơi chết chóc vì Covid 19

Các quan chức Ấn Độ cho biết có hơn 1.000 người mắc COVID-19 chỉ trong 48 giờ tại thành phố Haridwar, bang Uttaranchal, nơi những đám đông khổng lồ đang tham gia lễ hội Kumbh Mela bên bờ sông Hằng. Lễ hội này của người Hindu vốn được coi là lớn nhất hành tinh. Năm kỷ lục lễ hội này đã thu hút 60 triệu người tham gia.

Năm nay cũng có hàng triệu người tham gia trong khoảng 8 tuần ở nhiều địa phương tại Ấn Độ tại một khu vực rộng 670 ha. Thực ra, năm 2022 mới đúng là năm tổ chức Lễ hội (12 năm/lần), nhưng Ấn Độ quyết định tổ chức sớm vì các nhà chiêm tinh khẳng định năm nay có 2 điềm tốt là Mặt trời đi vào sao Bạch Dương và sao Mộc đi vào sao Bảo Bình. Những thông tin này đã được đăng tải rộng rãi trên  tờ The wire. “Đức tin là điều lớn lao nhất đối với chúng tôi. Chính vì đức tin mãnh liệt đó mà rất nhiều người đã đến đây để ngâm mình” – Siddharth Chakrapani, thành viên của một trong những ủy ban tổ chức lễ hội Kumbh Mela, nói với Hãng tin AFP. “Họ tin rằng Nữ thần sông Hằng sẽ cứu họ khỏi đại dịch”.

Chính vì đức tin mạnh mẽ nên mọi người tham gia lễ hội không hề kiêng kị. Và ngay sau đó, chỉ trong vòng 5 ngày đã test ra được hơn 1700 ca mới và 30 nhà lãnh đạo tôn giáo của lễ hội này cũng bị bệnh. Chỉ sau lễ hồi tầm 10 ngày, thì giờ Ấn Độ đã trở thành điểm nóng dịch bệnh toàn cầu, với con số lây nhiễm mỗi ngày lên đến 6 chữ số, và theo ước tính cứ 2 phút lại có 1 người qua đời. Hàng trăm điểm hỏa thiêu diễn ra khiến cả thế giới sửng sốt.

Dù không ai muốn đổ lỗi nhưng sự thật vẫn phải tôn trọng. Khi đức tin của con người lớn hơn sức khỏe, tính mạng của nhiều người khác thì có lẽ cần phải có một giải pháp mang tính cứng rắn để phòng ngừa những nguy cơ bùng phát dịch. Trước đây, tại Hàn Quốc, cũng xuất phát từ những hoạt động tụ tập đông người tham gia sinh hoạt nhóm Tân Thiên Địa đã khiến cho dich bệnh bùng phát, lây lan khó kiểm soát. Một bài học nhãn tiễn như vậy tại sao những người lãnh đạo của Ấn Độ vẫn làm ngơ, không dám áp dụng các biện pháp phòng ngừa và để hệ quả ảnh hưởng quá lớn như ngày hôm nay.

Cho nên, dù so sánh là khập khiễng, nhưng những gì mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, trong đó có việc kêu gọi các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch đã cho thấy ý thức của lãnh đạo các tổ chức tôn giáo đã hòa quyện chung với ý thức chung của dân tộc trong mọi sự nghiệp cách mạng. Đây cũng là bí quyết trong việc khơi dậy tinh thần dân tộc và sự đoàn kết trong mọi thời kỳ, không chỉ đánh đuổi giặc ngoại xâm mà còn chống cả những hiện tượng phi truyền thống như dịch bệnh Covid 19.

Tuy nhiên, hiện nay khi tình hình dịch bệnh trên thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, gần với Việt Nam đó là Campuchia, Thái Lan và Lào cũng đang phải đối mặt với làn sóng mới của dịch Covid 19. Cho nên, mỗi chúng ta hãy coi tấm gương tại Ấn Độ và các nước láng giềng như một bài học, không được chủ quan, tuân thủ mọi quy định của Nhà nước và Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch. Đây sẽ là lá chắn thép ngăn ngừa mọi nguy hại của dịch bệnh tấn công Việt Nam.


Read more…

Nhận diện phong trào “không biết không bầu” của các nhà rân chủ

tháng 4 24, 2021 |

 

Mã Phi Long

Càng đến ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đông Nhân dân các cấp, các thế lực thù địch, phản động chống phá càng quyết liệt. Đây là vấn đề mang tính quy luật, tuy nhiên, hoạt động phá hoại bầu cử của các đối tượng lần này tinh vi, xảo quyệt hơn rất nhiều khi có sự hỗ trợ của khoa học công nghệ và những tiện ích của mạng interner.

Do đó, so với những lần bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trước đây thì mức độ chống phá của các thế lực thù địch nước ngoài và cơ hội chính trị trong nước thời gian gần đây có diễn biến mới, trắng trợn, thâm độc và lan rộng trên mạng xã hội.

Chính vì vậy, gần đây, chúng ta thấy tràn lan trên các trang mạng xã hội những nội dung tuyên truyền xuyên tạc vấn đề nhân sự, kích động chống phá bầu cử. Trong đó, đáng chú ý phong trào “tự ứng cử”, “tẩy chay bầu cử” được các đối tượng trong và ngoài nước ráo riết tiến hành suốt thời gian vừa qua.

Sau lần hiệp thương từ vong 1 đến vòng 3, hầu hết các nhà rận chủ và số đối tượng cơ hội chính trị đã bị hất tung khỏi chính trường với số phiếu thấp lè tè. Điều này cũng đã được dự báo trước và đương nhiên các đối tượng cũng chẳng kỳ vọng có kỳ tích trong phong trào “tự ứng cử”. Cho nên, tiếp diễn trò chống phá, các đối tượng ráo riết tuyên truyền xuyên tạc về việc có khách quan trong việc các phiếu bầu hay không, từ đó bóp méo, thổi phồng vấn đề, đây được xem là tiền đề để các đối tượng mở chiến dịch tiếp theo là phong trào “tẩy chay bầu cử” và phong trào “không biết không bầu”.


Phong trào "không biết không bầu" của đám rận chủ

Trò hề này thực ra chẳng mới, lần bầu cử nào họ cũng tái diễn với các luậ điệu xuyên tạc gắn với các câu hỏi như: Đã từng thấy người nào diễn thuyết, kêu gọi bỏ phiếu cho họ chưa? ai là người đại diện cho quyền, lợi ích của bạn? đã có đại biểu Quốc hội nào đứng ra bảo vệ quyền lợi cho bạn chưa...?

Thoáng nghe cũng đủ thấy sắc mùi của cái gọi là lấy cảm hứng từ những câu chuyện "dân chủ phương tây", mà chính kiểu bầu cử theo cách “dân chủ quá trớn” đang là cho chính nước Mỹ và một số quốc gia đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề, hố sâu ngăn cách các bộ phận nhân dân như những vết thương không cầm máu.

minh chứng cho điều này, thực tế ở các nước phương Tây, việc bầu nghị viện và bầu ra nhà lãnh đạo đất nước được tiến hành khá cởi mở. Các ứng cử viên tự do xây dựng đề án, tổ chức các chiến dịch truyền thông, vận động tranh cử để cử tri lựa chọn. Tuy nhiên, hiện nay việc này đã xuất hiện những “gót chân Asin” mang biểu hiện lợi ích cục bộ, thao túng chính trị, tranh giành cử tri bằng mọi giá, triệt hạ đối thủ bằng mọi cách, gây bất bình giữa các tầng lớp trong xã hội.

Những bất ổn, náo loạn, đổ máu... xung quanh bầu cử lãnh đạo cấp cao của một số quốc gia ngày càng cho thấy những bất đồng, phân biệt về quyền làm chủ của công dân giữa các tầng lớp khác nhau trong xã hội là rất khó có thể điều hòa. Những người cổ vũ tự do tuyệt đối, tự do vô chính phủ trong lúc này chẳng những thiếu hiểu biết, mà còn rắp tâm phá hoại đất nước.

Cùng với đó, các đối tượng tìm cách bẻ lái, vu cáo Việt Nam không có dân chủ trong các hoạt động bầu cử với luận điệu cho rằng: việc các cơ quan Trung ương giới thiệu nhân sự bầu đại biểu Quốc hội về các địa phương để ứng cử là một biểu hiện của “Đảng cử, dân bầu”. Những đại biểu ứng cử có chương trình nhưng không thuyết trình và tổ chức vận động tranh cử để nhân dân địa phương biết thì sẽ không bầu. Việc cử tri bầu những người này chỉ là hình thức. Họ không đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri mà chỉ bảo vệ lợi ích cho Đảng, nhằm đàn áp, thống trị nhân dân...

Đúng là đám học đòi dân chủ nửa mùa. Về vấn đề này, chúng ta cần nhận thức rõ rằng bầu cử là một biểu hiện tính dân chủ, tiến bộ của nhà nước pháp quyền so với các chế độ chính trị đã có trong lịch sử như phong kiến hoặc chiếm hữu nô lệ. Ở Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND là một hình thức thể hiện quyền làm chủ của công dân cao nhất, để cử tri bầu ra những vị đại diện cho lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị kiên định, đủ phẩm chất, uy tín, năng lực và trình độ, có khả năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri để lập pháp, giám sát sự lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước của Chính phủ.

Thế nên, ở Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND được xem trọng và được ví như ngày hội thực sự. Quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân Việt Nam chỉ có được sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành lại độc lập, tự do.

 

 

Read more…

Không có chuyện một số nhà rân chủ bị bắt là do “tự ứng cử” ?

tháng 4 23, 2021 |


Mã Phi Long

Nhằm chống phá Bầu cử Đại biểu quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch, phản động và số cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, tận dụng những tiện ích của mạng xã hội để mở các chiến dịch chống phá với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, các luận điệu tuyền cũng được các đối tượng tạo dựng vỏ bọc kỹ càng hòng đánh lừa dưa luận.

Đáng chú ý, sau khi một số đối tượng chống đối, phản động bị chính quyền bắt tạm giam và các hành vi xâm phạm đến ANQG và TTATXH, các con rận và đám cơ hội chính trị đã dùng miệng lưỡi không xương, tìm cách bẻ lái các vụ việc trên hướng dư luận theo ý đồ của các đối tượng theo chiều hướng chống phá các hoạt động bầu cử đang diễn ra.

Chẳng hạn, lợi dụng việc các đối tượng như Trần Quốc Khánh, Lê Trọng Hùng, Nguyễn Thúy Hạnh, Lê Chí Thành bị bắt cơ quan công an bắt tam giam, đám rận chủ quốc nội và các lều báo như RFA, BBC, Việt Tân đồng loạt phao tin thất thiệt rằng: việc cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam các bị can trên là “chỉ dấu cho thấy đang có đợt trấn áp trước bầu cử” nhằm bóp nghẹt, bịt miệng các “tiếng nói trái chiều”… Rồi nào là nguyên nhân các đối tượng nêu trên bị khởi tố, bắt tạm giam là do đã “tự ứng cử” đại biểu Quốc hội; “chỉ vì phổ biến Hiến Pháp và tự ứng cử Đại Biểu Quốc Hội mà ông Lê Trọng đã bị nhà nước Việt cộng bắt giam với cáo buộc tàng trữ, phát tán tài liệu chống nhà nước”, “tự ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ bị bắt giam”…  Từ đó, họ cổ suý, kêu gọi những người “hoạt động vì dân chủ” lên tiếng đả kích, chống phá trên mạng internet.Luận điệu xuyên tạc của đám lều báo

Đúng là trò hề của những con rối, nhưng cũng thật lắm tinh vi, xảo trá. Vì bản thân các đối tượng nêu trên đều có động thái tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Đây được xem là cái cớ, là cơ sở để chúng bám víu nhằm tuyên truyền chống phá các hoạt động liên quan bầu cử.

Trong khi đó, theo thông báo chính thức từ phía cơ quan điều tra, các đối tượng nêu trên bị bắt là do có hoạt đông xâm phạm ANQG và TTANXH. Cụ thể, các đối tượng Trần Quốc Khánh, Lê Trọng Hùng,..., bị khởi tố và bắt tạm giam vì đã có những hình vi vi phạm pháp luật. Cụ thể là các hành vi cấu thành tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.  


Đối tượng Lê Chí Thành 

Cụ thể, đối với đối tượng Lê Trọng Hùng (tức Hùng gàn) sinh năm 1979, trú ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Hùng là thành viên của tổ chức phản động mang tên “Phong trào Chấn Hưng nước Việt” do Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển cầm đầu. Trong thời gian Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và chấp hành án phạt tù, Lê Trọng Hùng cùng với Lê Dũng Vova trực tiếp điều hành kênh Youtube CHTV, thường xuyên soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống Nhà nước.

Tương tự như vậy, đối tượng Nguyễn Thúy Hạnh - chủ nhân quỹ lừa đảo “Quỹ 50K” núp bóng dưới danh nghĩa “tình thương” để kêu gọi sự ủng hộ cho số chống đối Đảng, Nhà nước cũng bị Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội bắt tạm giam để điều tra về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước”.

Đáng chú ý, trong thời gian xảy ra vụ Đồng Tâm, Thúy Hạnh hường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh có nội dung nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Thậm chí ả còn ra sức bảo vệ cho những hành vi vô thiên vô pháp của đám Kình, Công trong tổ “Đồng Thuận” bằng thái độ ngông cuồng, liên tục có những phát ngôn, stt, bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, chống Đảng, Nhà nước. Thậm chí, Nguyễn Thúy Hạnh còn đứng ra kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ cho các đối tượng chống đối ở Đồng Tâm dưới danh nghĩa “phúng điều cho Lê Đình Kình”.

Như vậy, rõ ràng các đối tượng trên bị bắt đều là xứng đáng trước hàng loạt các hoạt động chống phá gây phương hại trực tiếp đến an ninh, an toàn xã hội, tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động chống phá Việt Nam.

Và với những hành vi đó, dù có tự ứng cử hay không, họ cũng sẽ bị cơ quan chức năng khởi tố, xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Vì vậy, không có chuyện do các đối tượng tự ứng cử đại biểu Quốc hội nên bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây thực chất là những luận điệu xuyên tạc nằm trong thuyết âm mưu để đánh lừa dư luận, núp bóng đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền để chống phá cuộc bầu cử.

 

Read more…

Cấn Thị Thêu vẫn ngoan cố, thách thức chính quyền

tháng 4 22, 2021 |

 

Đám rận chủ quốc nội đang mải mê chống phá bầu cử Đại biểu quốc hội Khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cho nên chẳng mấy mặn mà quan tâm đến mấy đối tượng mới bị bắt tạm giam đang chờ ngày xét xử như Nguyễn Thúy Hạnh hay mẹ con nhà Cấn Thị Thêu.

Cũng bởi vậy, mà sau khi ông Lê Văn Luân, luật sư bào chữa cho Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư loan báo trên mạng xã hội rằng về những nội dung trao đổi sau cuộc thăm gặp mẹ con Thêu tại trại giam Công an tỉnh Hòa Bình, chẳng có mấy người muốn để ý tới tình hình mẹ con đối tượng Cấn Thị Thêu như nào.

Cụ thể, trên facebook cá nhân của mình, ông Luân chia sẻ: “Về tinh thần và sức khoẻ họ đều tốt. Sau khi có một vài khiếu nại trực tiếp về điều kiện giam giữ vào lần gặp trước, nay đã được cải thiện tốt hơn. Về tinh thần và quan điểm, họ không khai gì suốt giai đoạn điều tra (giữ quyền im lặng), đến nay họ vẫn giữ nguyên những nhận thức của mình trước các cáo buộc (về việc dùng tài khoản mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền chống nhà nước).”

Luật sư Luân kể thêm rằng: “Bà Thêu có nhắc lại sự kiện biết Tư tuyệt thực khoảng hai mươi ngày và bà nói, bằng giọng chùng xuống, lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây khi nghe tin đó cô nhỏ hai giọt nước mắt mà cô coi đó như là giọt máu. Sau đó khi biết sức khỏe của con trai cô ổn thì cô lại trở lại sự mạnh mẽ như ban đầu.” Luật sư Luân còn cho hay: “Mặc dù chưa xét xử sơ thẩm, nhưng bà Thêu cho biết sẽ kháng cáo tới cùng để bảo vệ mình.” 

Đúng là giọng điệu ngông cuồng, đầy sự giả dối, lươn lẹo của “trùm rân oan” Dương Nội. Cũng qua những thông tin mà ông luật sư chia sẻ có thể thấy rõ bản chất ngoan cố, chống phá đến cùng của Cấn Thị Thêu. Vì trong suốt quá trình điều tra đến khi chuẩn bị ra hầu tòa sơ thẩm mẹ con Cấn Thị Thêu vẫn khăng khăng chối tội, chưa chịu ăn năn, nhận ra lỗi lầm; thậm chí ả còn giữ thái độ ngông cuồng, thách thức cơ quan công quyền.


Đối tượng Nguyễn Thị Thuê có nhiều tiền án, tiền sự

Nhưng tất nhiên, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, những sai phạm của mẹ con Cấn Thị Thêu đã được đóng hồ sơ đầy đặn, đó là những chứng cứ để luận tội ả và hai đứa con ngông cuồng. Hơn nữa, một người đã từng có tiền án tiền sự như Thêu thì hồ sơ luận tội còn gom cả một bản lý lịch gồm nhiều tiền án, tiền sự. Cho nên, dù đối tượng có già mồm chối cái thế nào đi chăng nữa thì có lẽ một bản án nghiêm minh với mức án cao đang chờ đợi Cấn Thị Thêu.

Trước đó, chúng ta biết rằng Cấn Thị Thêu và hai con trai Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư cùng một đối tượng nữa tên Nguyễn Thị Tâm bị Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam ngày 23/6/2020 về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Theo cáo trạng, quá trình chống phá của Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư là có tổ chức, rất bài bản như biên tập, phát tán các loại sách, băng đĩa, tài liệu tuyên truyền kích động viết bằng tay… trong một thời gian dài. Qua quá trình điều tra, các vật chứng thu được gồm sách, tài liệu viết tay, đĩa ghi hình… đều có nội dung chống Nhà nước. Đáng chú ý, Cấn Thị Thêu từng bị kết án về các tội danh chống người thi hành công vụ vào năm 2014, gây rối tật tự công cộng năm 2016.

Mã Phi Long

 

Read more…