Bàn về quyền con người ở Việt Nam

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2021
Tags: ,

8 nhận xét:

 1. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, lên án và phê phán cái tiêu cực, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trau dồi giá trị chân - thiện - mỹ trong nhân dân, đồng thời đấu tranh ngăn chặn luận điệu sai trái, thù địch.

  Trả lờiXóa
 2. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, phát triển nhân tố con người, đảm bảo quyền con người cho toàn thể nhân dân. Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền làm chủ của mình, nhất là đối với các đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa vùng biên giới

  Trả lờiXóa
 3. Quyền con người luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và luôn đảm bảo quyền con người cho toàn thể nhân dân và đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để mọi người đều được thụ hưởng quyền con người.

  Trả lờiXóa
 4. Nhân quyền ở Việt Nam luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt, còn nếu như nói ở Việt Nam không có nhân quyền, dân chủ thì chỉ có bọn dân chủ mới suy nghĩ thiển cận như vậy thôi.

  Trả lờiXóa
 5. Quyền con ngươi luôn là vấn đề mà Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm, phát huy tối đa quyền lợi của công dân trên cơ sở đảm bảo trật tự pháp luật. Mọi luận điệu của thế lực thù địch đánh giá, bôi xấu nhân quyền tại Việt Nam đều nhằm mục đích xấu và không có căn cứ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nước mình tuy nghèo nhưng đợt dịch covid vừa qua đã không tiếc công sức ngân sách chi ra để đảm bảo an toàn cho người dân cả nước, điều mà nhiều quốc gia hàng đầu như mỹ hay EU không làm được, nhân quyền rõ hay không chính là những lúc này

   Xóa
 6. Đám rận chủ luôn mồm bào ở Việt Nam không có nhân quyền, dân quyền nhưng mà thực sự thì nếu nói Việt Nam như vậy thì không có nước nào có nhân quyền dân quyền cả. Nhân quyền ở Việt Nam luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt

  Trả lờiXóa
 7. Thật sự mà nói nếu bảo ở Việt Nam không có quyền con người thì tôi cam đoan không ở đâu trên quả địa cầu này có quyền con người cả. Tự người dân chúng tôi là cảm nhận rõ nhất làm sao các ông ở nước ngoài biết rõi được mà lên án

  Trả lờiXóa