Báo Philippines: Cách Tốt Nhất Bảo Vệ Biển Trước Trung Quốc Là Học Tinh Thần Bất Khuất Của Việt Nam

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021
Tags: , ,

3 nhận xét:

  1. Tinh thần bất khuất, không chịu đầu hàng của Việt Nam thực sự là một tinh thần đáng lan tỏa và nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Chính họ cũng phải thừa nhận tinh thần đó và lấy đó là mục tiêu, tinh thần mà họ muốn vươn tới

    Trả lờiXóa
  2. Những người bạn quốc tế cũng vô cùng ủng hộ tinh thần của Việt Nam. Đó là sự kiên cường, không chịu khuất phục nhưng không hề nôn nóng mà sử dụng đường lối ngoại giao vô cùng mềm dẻo và linh hoạt

    Trả lờiXóa
  3. Ai cũng có điểm mạnh điểu yếu, ông durtete rất giỏi trong việc đảm bảo an ninh trong nước thông qua việc xử mạnh tay số buôn bán ma túy nhưng chính sách ngoại giao lại không hề hiệu quả (nhưng lại được các thế lực phản động ca tụng không ngớt lời) khiến giờ ông phải học lại người đồng môn Việt Nam

    Trả lờiXóa