Chiến thắng 30/4/1975, chiến thắng của lòng yêu nước Việt Nam

Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021
Tags: , ,

1 nhận xét:

  1. Chiến thắng lịch sự 30 tháng 4 năm 1975 đã đưa nước ta thống nhất về một mối đưa người dân Nam Bắc đoàn tu trong sự yêu thương sau bao ngày xa cách, chiến thắng ấy như một trong những chiến công vĩ đại nhất của dân tộc ta, một nước nghèo nàn lạc hậu lại có thể thắng được đế quốc mỹ - một đế quốc hùng mạnh nhất lúc bấy giờ, vì vậy chiến thắng còn cổ vũ phong trao hòa bình đấu tranh giải phóng dân tộc trên các nước thế giới

    Trả lờiXóa